Werk begint met denken in mogelijkheden

Wij geloven dat werk begint met denken in mogelijkheden. Ook als je een arbeidsbeperking hebt! Daarom slaan wij dit jaar in Limburg een brug en helpen we 100 mensen die ondersteuning nodig hebben aan een baan. Maar dit kunnen we niet alleen. Bent u als werkgever klaar om deze groep ook een kans te geven, doe dan met ons mee!

Samen werken aan een maatschappelijk verantwoord personeelsbestand

Tot 2026 komen 125.000 nieuwe arbeidsplaatsen beschikbaar voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is de Banenafspraak die is vastgelegd in de Participatiewet. Met deze wet stimuleert de overheid werkgevers deze arbeidsplaatsen te creëren. Dit gaat echter niet vanzelf. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod voor de groep mensen met een arbeidsbeperking is lastig en vraagt om maatwerk. Waar begint u, waar vindt u de kandidaten voor uw vacature en wat komt er allemaal bij kijken?

banner-tr-300

Benut uw voordelen

Wanneer u iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt, levert dit u als organisatie verschillende voordelen op. Voordelen waar u wellicht nog niet bij hebt stilgestaan.

  • U geeft hiermee invulling aan een social return of investment, wat steeds belangrijker is bij aanbestedingen van met name overheden.
  • Uw medewerkers krijgen meer ruimte voor hun kerntaken bijvoorbeeld acquisitie en klantcontact.
  • Door deze mensen een kans te geven, krijgt u gemotiveerde, betrokken en bewezen doorzetters in uw organisatie.
  • U geniet van verschillende financiële tegemoetkomingen als begeleiding in natura.

Dit gaan wij doen

Te veel flexibiliteit en onzekerheid is niet geschikt voor deze groep die een achterstand heeft op de arbeidsmarkt. Daarom gaan wij deze mensen een contract van 6 maanden aanbieden bij onze organisatie. Ook via onze verschillende samenwerkingsverbanden met onder anders Sprinc, KOM”MIT en Podium 24, geven wij vorm aan onze maatschappelijk ambitie en dragen wij bij aan een structurele verbinding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Deze groep mensen nemen wij vervolgens aan de hand. Wij begeleiden en bemiddelen hen naar de Limburgse werkgevers. De uitzendformule is namelijk een ideale opstap naar een vaste baan en een goede manier om tijdelijk te starten. Voor u als werkgevers is het een goede manier om deze groep mensen een kans te geven!

Kunnen wij op u rekenen?

Dan gaan wij samen aan de slag en werken we aan een maatschappelijk verantwoord personeelsbestand. Maar ook zorgen we op die manier voor de toekomst van Limburg! Wordt een van onze ambassadeurs en geef deze talenten dus een kans.

Lees alles wat u moet weten over de Banenafspraak, de financiële ondersteuning en meer.

Uw vacature aanmelden