3 tips voor slim gebruik van uw algemene voorwaarden

3 tips voor slim gebruik van uw algemene voorwaarden

Om maar direct met de deur in huis te vallen: als ondernemer bent u niet verplicht om algemene voorwaarden te hanteren! Echter, met goed opgestelde voorwaarden voorkomt u veel problemen bij conflicten met leveranciers, klanten of opdrachtgevers. Goede voorwaarden beperken daarnaast uw bedrijfsrisico’s, vooral het aansprakelijkheidsrisico. Vergeet niet dat u met het hanteren van algemene voorwaarden ook een hele serieuze indruk achterlaat bij uw klanten en laat zien dat u voldoet aan de wettelijke eisen in uw branche. Hiermee biedt u uw klanten duidelijkheid. Gaat er onverhoopt onderweg iets mis dan kunnen zij terugvallen op uw voorwaarden met een heldere beschrijving van uw klachtenprocedure. Redenen genoeg om dus toch voorwaarden te hanteren.

Conflicten kunt u niet 100% uitsluiten, maar met goede algemene voorwaarden kunt u de gevolgen ervan en de tijd om een conflict op te lossen wel beperken. Is met het hebben van goede voorwaarden dan alles geregeld? Nee, helaas is dit niet het geval…. Veel juridische discussies ontstaan namelijk doordat de voorwaarden niet op de juiste manier of niet op het juiste moment gebruikt worden.
Met deze 3 tips laat ik u zien hoe u de zogenaamde aantastbaarheid van uw voorwaarden kunt beperken.

1. Overhandig uw voorwaarden bij uw offerte
Als u uw klant vooraf niet van uw voorwaarden op de hoogte brengt, kan hij deze bij een eventueel geschil via de rechter laten vernietigen. Mijn belangrijkste tip is dan ook om bij het uitbrengen van een offerte, het maakt niet uit of dit nu op papier of digitaal is, direct uw voorwaarden mee te sturen. Bij een digitale offerte is het verstandig om uw voorwaarden voor de volledigheid ook nog even via de post naar uw klant te sturen.

2. Vermeld altijd dat uw voorwaarden van toepassing zijn.
Wat u ook niet moet vergeten is om vóór of uiterlijk tijdens het sluiten van een overeenkomst aan te geven dat u leverings- of algemene voorwaarden hanteert. Zeker bij het eerste contract met uw klant. U doet dit heel eenvoudig door eenmalig een standaardverwijzing op te nemen op uw offertepapier. Daarna hoeft u hier niet meer aan te denken…

3. Houd uw voorwaarden reëel!
Het ligt voor de hand om uw risico’s te beperken door iedere vorm van aansprakelijkheid via uw voorwaarden uit te sluiten. Dit lijkt de meest veilige optie. Nietwaar? Toch is dit niet helemaal waar… Uw aansprakelijkheid is namelijk in de wet vastgelegd. Daarnaast geldt: hoe onredelijker de inhoud van een voorwaarde, hoe kleiner de kans is dat u zich er bij een conflict op kunt beroepen. Om in te schatten welke aansprakelijkheid u redelijkerwijs kunt uitsluiten helpt het om uzelf de vraag te stellen welke risico’s en gevolgen niet meer in een redelijke verhouding tot de prijs of het honorarium van uw product of diens staan.

Laat uw eigen voorwaarden juridisch toetsen
Het eenvoudigste is om de branchevoorwaarden over te nemen als leverings- of algemene voorwaarden. Deze zijn juridisch getoetst en gedeponeerd en dus veilig toepasbaar. Hanteert u eigen voorwaarden, laat die dan juridisch toetsen en voorkom op die manier onaangename verrassingen achteraf. Bekijk hiervoor ons actieaanbod.

Onze nieuwsberichten worden geselecteerd uit verschillende bronnen en nieuwsartikelen en dienen louter ter informatie en inspiratie. Derhalve kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Je dient altijd juridisch deskundig advies in te winnen.