4 gouden tips voor meer vitaliteit op de werkvloer

4 gouden tips voor meer vitaliteit op de werkvloer

Vitaliteit wordt alsmaar belangrijker binnen bedrijven. Steeds meer organisaties raken overtuigd van de meerwaarde om energie te steken in de vitaliteit van medewerkers. De grote vraag is natuurlijk hoe dit het beste kan worden aangevlogen? Welke invloed heeft u als werkgever in het verhogen van de vitaliteit binnen uw bedrijf? Vier gouden tips voor meer vitaliteit op de werkvloer.

1. Laat medewerkers de meerwaarde zien
Bied uw medewerkers in ieder geval de ruimte om kennis te vergaren over wat hun eventuele bijdrage kan zijn in het verhogen van de vitaliteit. Ze hebben hier natuurlijk een groot aandeel in. Hoe? Geef bijvoorbeeld een training of workshop, met als insteek dat er meer geleerd kan worden over vitaliteit, wat de beste manier van aanpakken is en geef antwoord op de vraag ‘What’s in it for me?’.

2. Maak van vitaliteit een prioriteit
Door van vitaliteit een prioriteit te maken in het takenpakket van managers (en zijn/haar werknemers), ontstaat er automatisch op verschillende niveaus in de organisatie een (kwaliteits)verbetering. Geef ook aan managers de opdracht mee om een luisterend te bieden richting zijn/haar werknemers en ze onderdeel te laten zijn van het proces. Eventueel logisch gevolg is dat medewerkers meer intrinsieke motivatie krijgen bij vitaliteit en meer dadendrang tonen als er daadwerkelijk wordt stilgestaan bij hun aanbevelingen en terugkoppelingen.

3. Zorg voor een keuze voor gezond voedsel
Beschikt u met uw organisatie over een bedrijfskantine? Zorg er dan ook voor dat voldoende gezond voedsel voorradig is: salades, fruit en gezond belegde broodjes. Of laat dagelijks een portie fruit bezorgen op kantoor en laat daar een collega mee rondgaan op de diverse afdelingen.

4. Geef complimenten
Strooi met complimenten richting uw medewerkers en maak er werk van dat u de talenten en kwaliteiten benoemt zodra u ze opmerkt. Dit sterkt het zelfvertrouwen van werknemers en geeft een ontzettende energieboost. Het is algemeen bekend dat als medewerkers zich gewaardeerd voelen, ze automatisch beter in hun vel zitten en hun betrokkenheid groter wordt.