5 belangrijke wijzigingen in de Arbowet

5 belangrijke wijzigingen in de Arbowet

Sinds kort is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht gegaan. Het doel hiervan is om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbeidsbeleid. Wat houdt deze nieuwe Arbowet nu precies in voor u als organisatie? We hebben de vijf belangrijkste wijzigingen van de Arbowet op een rij gezet.

1. Nieuw fenomeen: het basiscontract
Het basiscontract is een nieuw fenomeen in de Arbowet. Dit contract wordt gesloten tussen de arbodienstverleners en werkgevers en is gebonden aan een aantal minimumvereisten. Daarnaast moeten een aantal nieuwe verplichtingen worden opgenomen, zodat de kwaliteit van de dienstverlening wordt vergroot. De toegang tot de bedrijfsarts, aanvraag van een second opinion, het melden van beroepsziekten en de advisering over preventie zijn enkele voorbeelden. Een belangrijke voorwaarde voor de invoer van het basiscontract in uw bedrijf is de instemming van de ondernemingsraad. Zij moet akkoord gaan met de inhoud van het basiscontract.

2. Open spreekuur
Iedere werknemer mag een bezoek brengen aan de bedrijfsarts, ook als men nog niet verzuimt of klachten heeft. Hierdoor hoopt men op een verlaging van het aantal daadwerkelijke klachten en verzuim. Concreet: iedere medewerker mag zonder toestemming van de werkgever gebruikmaken maken van het open spreekuur. Tenzij de werknemer wil dat de werkgever hierover wordt geïnformeerd.

3. Inbreng bedrijfsarts
De rol van de bedrijfsarts is veranderd naar een meer adviserende rol, zodat preventie nog centraler wordt. De bedrijfsarts moet bijvoorbeeld in de gelegenheid zijn om beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Hij moet daarnaast over een procedure beschikken voor het afhandelen van klachten van werknemers. Om het bedrijf te leren kennen, moet de bedrijfsarts ook de mogelijkheid hebben om iedere werkplek te kunnen bezoeken. Zo krijgt hij een goede indruk over de arbeidsomstandigheden en belasting op het werk.

4. Aanvragen second opinion
Naast het basiscontract, is het aanvragen van een second opinion ook een nieuw fenomeen in de nieuwe Arbowet. Werknemers hebben nu het recht om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts. De werknemers kan hier al gebruik van maken als hij twijfels heeft over advies van de bedrijfsarts. Bedrijfsartsen zijn verplicht om in te gaan op dit verzoek, tenzij er sprake is van zwaarwegende belangen die een afwijzing van het verzoek van de werknemer rechtvaardigen. De second opinion arts overlegt zijn advies, met toestemming van de werknemer, aan de bedrijfsarts. De eerste bedrijfsarts bepaalt vervolgens welke adviezen hij meeneemt in zijn advisering naar de werkgever. De kosten hiervan zijn voor de rekening van de werkgever.

5. Verplichte aanstelling preventiemedewerker
Als bedrijf ben je verplicht om een preventiemedewerker in dienst te hebben. De rol van diegene is sterker geworden in de nieuwe Arbowet. Indien u als organisatie beschikt over een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, dient deze haar toestemming over de benoeming en positie van de preventiemedewerker.

Tenslotte hebben werkgevers en arbodienstverleners één jaar de tijd om hun contracten aan te passen en te voldoen aan de nieuwe Arbowetgeving. Is er sprake van een nieuw contract? Dan moet het direct conform de nieuwe Arbowet.

Wilt u hier meer over weten? Neem vrijblijvend contact met ons op via 045 563 98 05 of info@zuidjuristen.nl.