5 voordelen van een familiebedrijf

5 voordelen van een familiebedrijf

Wiertz Company is een echt familiebedrijf, in 1997 opgericht door Harm en Dionne Wiertz. Dit jaar bestaan we 20 jaar. Sinds de start van het bedrijf staan de normen en waarden die horen bij een familiebedrijf centraal. Maar wat is nou een familiebedrijf en wat zijn de voordelen van samenwerken met een familiebedrijf?

Wat is een familiebedrijf?
Volgens het CBS zijn er zijn in Nederland bijna 300.000 familiebedrijven. Van alle industriële ondernemingen is 70% een familiebedrijf, in de horeca is dat maar liefst 81% en in de landbouw zelfs 92%. Nyenrode Business Universiteit spreekt van een familiebedrijf als een onderneming aan minstens twee van de volgende drie criteria voldoet: meer dan 50% van de eigendom is in handen van één familie, een meerderheid of ten minste twee leden van de ondernemingsleiding zijn afkomstig uit één familie en één familie heeft beslissende invloed op de bedrijfsstrategie.

Het familiebedrijf is dus de dominante bedrijfsvorm in Nederland. Wat zijn de voordelen van werken met familiebedrijven?

1. Langetermijnperspectief
Langetermijnperspectief is een ultiem kenmerk van familiebedrijven. Men denkt niet in jaren, maar in generaties. Hierdoor is het voor familiebedrijven mogelijk te investeren in innovatieve projecten die een langere tijd vergen om rendement te genereren. Familiebedrijven nemen in zulke gevallen sneller genoegen met lagere rendementen op de kortere termijn. Het streven naar continuïteit is in familiebedrijven vaak veel belangrijker dan het jagen op winst op korte termijn. Er zijn geen aandeelhouders die direct maximaal rendement op hun investering willen en ongeduldig worden als het dividend tegenvalt.

2. Stabiele financiering
Familiebedrijven groeien relatief vaak met eigen vermogen. Zo is de schuld van familiebedrijven gemiddeld veel kleiner dan die van andere ondernemingen. Een belangrijke consequentie van minder schulden is goedkopere financiering. De rente die familiebedrijven betalen ligt lager dan de rente die andere bedrijven moeten betalen. De wijze van financiering draagt zo bij aan de stabiliteit van de onderneming.

3. Continuïteit
Veel medewerkers en familieleden zijn vaak al jaren in het bedrijf werkzaam, waardoor een stabiele en sociale bedrijfscultuur heerst. Leden van het managementteam groeien vaak in hun functie en ook de overige medewerkers zijn lang werkzaam bij een familiebedrijf. Kennis en kunde raken zo dus diep verankerd in de organisatie, met een kwalitatief hoogstaande dienstverlening als gevolg.

4. Snelle besluitvorming
Familiebedrijven zijn erg flexibel. Dankzij korte lijnen kunnen ze sneller investeren of handelend optreden. Ook hebben ze minder last van het verlies van strategische kennis of ervaring door werknemers die ontslag nemen. Familiebedrijven zijn daarnaast vaak zeer creatief en innovatief. Vernieuwingen worden snel doorgevoerd, waardoor kansen worden benut. Er wordt dus voortreffelijk geanticipeerd op veranderende omstandigheden.

5. Lokale betrokkenheid
Familiebedrijven hebben een nauwe band met de lokale omgeving en nemen hun taak als werkgever en hun invloed op de directe omgeving zeer serieus. Ze zijn loyaal richting hun werknemers en stellen alles in staat om hun klanten en partners in hun omgeving positief van hun activiteiten te laten profiteren.

Het zijn de motoren van de economie. Als Limburgs familiebedrijf heeft Wiertz Company zich daarom verbonden aan het Genootschap Limburgse Familiebedrijven. Dit genootschap stelt zich ten doel om grotere familiebedrijven in Limburg bij elkaar te brengen om inspiratie te delen en elkaar te versterken.

Benieuwd naar de uitgangspunten van Wiertz Company? Lees er hier meer over!