5 voordelen van een ondernemingsraad

5 voordelen van een ondernemingsraad

Wat zijn de voordelen van een ondernemingsraad? Vertraagt de aanwezigheid van een ondernemingsraad niet de besluitvorming in de onderneming? Is het nog mogelijk om snel te schakelen als directie of management? Allerlei vragen, waarop maar één antwoord mogelijk is. Een ondernemingsraad heeft wel degelijk belangrijke voordelen voor een bedrijf.

1. Grotere betrokkenheid
Via medezeggenschap raken werknemers meer betrokken bij hun werk en uw bedrijf. Als u uw personeel via de ondernemingsraad laat meepraten over beslissingen, zorgt dat voor vertrouwen en tevreden werknemers. Ze krijgen erkenning: hun mening doet ertoe.

2. Op de hoogte zijn
De leden van de ondernemingsraad weten wat de werknemers bezighoudt en kennen de werkprocessen. Ook zijn ze op de hoogte van eventuele onvrede of problemen. Via de ondernemingsraad verzamelt u continu informatie over alle organisatielagen. U krijgt zo inzicht in wat er leeft en speelt op de werkvloer. Daar kunt u uw voordeel mee doen. Zo wordt het bijvoorbeeld makkelijker om de belangen van de medewerkers te laten meewegen bij het voorbereiden van nieuwe plannen.

3. Meer rust
In roerige tijden kan een ondernemingsraad een belangrijke factor spelen om de rust in uw bedrijf te bewaren. Denk aan een reorganisatie, ontslagronde of andere veranderingen die onzekerheid teweegbrengen. Juist dan is het prettig om de communicatie tussen werknemers en werkgever via de ondernemingsraad te laten lopen. Zo voorkomt u dat uw medewerkers met vragen of problemen blijven doorlopen en er écht onrust ontstaat.

4. Tijdbesparing
Medezeggenschap bespaart uw onderneming tijd, en dus ook geld. U hoeft niet met iedere werknemer te overleggen over de arbeidsvoorwaarden en -tijden, dienstroosters of een reorganisatie. De OR-leden zijn via verkiezingen gekozen en wettelijk gerechtigd om de individuele werknemers te vertegenwoordigen.

5. Personeel duurzaam inzetbaar
De leden van de ondernemingsraad verrichten niet alleen goed werk voor uw bedrijf en werknemers. Zij leren ook vaardigheden aan die ze kunnen inzetten bij hun reguliere werkzaamheden. Hierdoor is uw personeel duurzaam inzetbaar en nog waardevoller voor uw organisatie.

Heeft u na het lezen nog vragen over het oprichten van een ondernemingsraad? Neem dan vrijblijvend contact op met ZUID juristen via 045 563 98 05 of info@zuidjuristen.nl. Wij helpen u graag verder!