6 tips voor een gedegen dossieropbouw

6 tips voor een gedegen dossieropbouw

Een goed personeelsdossier wordt steeds belangrijker. Zowel voor de goede zaken als de aandachtspunten. Het helpt u als organisatie om uw medewerkers verder te laten ontwikkelen! Lees hieronder 6 tips die u kunnen helpen bij het opstellen of onderhouden van een gedegen personeelsdossier.

1. Zorg voor transparante en eerlijke gesprekken
Creëer een setting waarin open en eerlijke gesprekken gevoerd kunnen worden. Ben als werkgever eerlijk, geef aan wat de verwachtingen zijn en hoe je deze graag ingevuld ziet worden. Deze open instelling zal ook overslaan op de werknemer. Benoem in dit soort conversaties de verbeterpunten, maar stip ook de zaken aan die goed gaan.

2. Afspraken maken en notuleren
Als er afspraken zijn gemaakt, dienen deze schriftelijk te worden genotuleerd. Noteer wat er moet gebeuren, inclusief een realiseerbare termijn. Zo zorg je er voor dat iedereen weet wat hem staat te wachten.

3. Werknemer input laten geven
Om conflicten en welles/nietes-discussies te vermijden, is het raadzaam om de reactie van de werknemer toe te voegen aan dossierstukken. Hierdoor wordt duidelijk hoe de medewerker denkt over de conversatie. Mochten op essentiële zaken grote verschillen optreden, moet dit open en eerlijk worden besproken (zo nodig in een vervolggesprek).

4. Personeelsdossier inzichtelijk maken
Bewaar het personeelsdossier als werkgever niet voor jezelf. De werknemer is bevoegd om te vragen wat er in staat. Stel elkaar continu op de hoogte van alle ontwikkelingen.

5. Successen benadrukken
Nadat alle afspraken zijn gemaakt, is het taak om evaluatiemomenten in te plannen. Bespreek ook alle actie- en verbeterpunten. Zorg voor een positieve inslag: hoe kan het de volgende keer beter en effectiever? Benadruk alle successen en geef complimenten.

6. Tijdig waarschuwen
Loopt de uitvoering van de gemaakte afspraken stroef? In dit geval dient de medewerker op tijd en schriftelijk (of per mail) te worden gewaarschuwd. Achterhaal wat de oorzaak is en biedt je hulp aan.

Heeft u na het lezen nog vragen over het samenstellen van een gedegen dossieropbouw? Neem dan vrijblijvend contact op met ZUID juristen via 045 563 98 05 of info@zuidjuristen.nl. Wij helpen u graag verder!