9 relevante wetswijzigingen in 2021

9 relevante wetswijzigingen in 2021

Ook dit jaar vinden weer een aantal wetswijzigingen plaats. We hebben hieronder negen relevante wetswijzigingen op een rij gezet, die sinds 1 januari 2021 van kracht zijn.

1. Werkkostenregeling
De vrije ruimte van de werkkostenregeling is vanwege de coronacrisis in 2020 verhoogd, maar deze wordt in 2021 weer verlaagd. Voor de loonsom tot € 400.000,- wordt de vrije ruimte weer 1,7%, net als voor corona. Voor de loonsom daarboven daalt de vrije ruimte van 1,2% naar 1,18%.

Binnen de werkkostenregeling zijn een aantal vergoedingen uitgezonderd, die kunt u dus onbelast aan uw werknemers verstrekken. Dit zijn gerichte vrijstellingen. Vanaf 2021 valt ook scholing hieronder, maar wel scholing die een werknemer helpt om inkomen te verwerven, zoals omscholing als onderdeel van een sociaal plan.

2. Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek gaat omlaag. In 2021 is de aftrek € 6.670,-, ten opzichte van € 7.030,- in 2020. De aftrek wordt de komende jaren (tot 2036) afgebouwd tot € 3.240,- per jaar.

3. Inkomstenbelasting
Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Het tarief voor de eerste schijf daalt in 2021 van 37,35% naar 37,1%. Dit tarief daalt in 2022, 2023 en 2024 verder. De algemene heffingskorting en de premie volksverzekeringen verhogen in 2021 iets voor inkomens tot € 68.507,-.

4. Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting voor bv’s wordt in de eerste schijf verlaagd van 16,5% naar 15%. Ook wordt de grens van deze schijf verhoogd naar € 245.000,- in 2021 en € 395.000,- in 2022.

Als uw winst meer dan één miljoen euro bedraagt, verandert het verrekenen van winsten en verliezen voor de vennootschapsbelasting. U kunt de helft van uw winst boven één miljoen euro verrekenen met verliezen uit het verleden. Tot 2020 is dat de gehele winst, maar maximaal zes jaar terug. Deze tijdslimiet vervalt.

Heeft u in 2019 winst gemaakt, maar in 2020 verlies door corona? U kunt bij de bepaling voor uw winst voor de vennootschapsbelasting een coronareserve inbouwen. Hiermee stelt u de winstbelasting uit.

5. Faillissement voorkomen (WHOA)
Met de nieuwe WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) kan een faillissement worden voorkomen. Door deze nieuwe wet is het namelijk mogelijk om uw schulden te reorganiseren als uw bedrijfsactiviteiten nog levensvatbaar zijn. Niet alle schuldeisers hoeven akkoord te gaan met de aangeboden schuldenregeling, dit kan de rechtbank namelijk afdwingen.

6. Adequate pensioenregeling payroll
Vanaf 1 januari 2021 hebben payrollwerknemers recht op ‘een adequate pensioenregeling’. Dit is vastgelegd in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans). Wat dit in de praktijk betekent voor payrollers? Hun payrollwerkgever moet ervoor zorgen dat ze een adequate pensioenregeling hebben.

7. Franchisewet
Bent u franchisenemer? Dan komt er nieuwe wetgeving (De Wet franchise) voor u, namelijk met minimumvoorwaarden voor een franchisecontract. Deze minimumvoorwaarden gaan over het traject voor het afsluiten van het contract, tussentijdse veranderingen van lopende overeenkomsten, overleg tussen u en de franchisegever en de beëindiging van de samenwerking.

8. Transitievergoeding voor kleine ondernemers
Als u uw bedrijf moet beëindigen door ziekte of pensioen, moet u uw werknemers transitievergoeding betalen. Hiervoor ontvang u vanaf 2021 een compensatie, onder bepaalde voorwaarden:
– Er mogen maximaal 25 werknemers werken voor u als werkgever;
– Het UWV moet voor minstens één werknemer een ontslagvergunning hebben verleend wegens bedrijfsbeëindiging;
– Stopt uw onderneming vanwege pensionering van de werkgever? Dan is compensatie alleen mogelijk als de werkgever de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
– Alleen transitievergoedingen die vanaf 1 januari 2021 zijn betaald, komen in aanmerking voor compensatie.

9. Bedrijfspand kopen wordt duurder
Voor bedrijfspanden en tweede woningen gaat de overdrachtsbelasting omhoog, van 6% naar 8%. Koopt u bijvoorbeeld een bedrijfspand of een pand om te beleggen? Dan betaalt u sinds 1 januari 2021 meer belasting.