9 t/m 15 september: Week van de Alfabetisering

9 t/m 15 september: Week van de Alfabetisering

Van 9 tot en met 15 september 2019 komen honderden organisaties in actie voor een geletterd Nederland. De 15e editie van de Week van de Alfabetisering van Stichting Lezen & Schrijven staat dit jaar in het teken van het thema DURF! 

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak zijn ze ook minder digitaal vaardig. Mensen die deze basisvaardigheden onvoldoende beheersen, zijn kwetsbaar in de samenleving. Ze durven hier echter niet altijd voor uit te komen. Er heerst een groot taboe op laaggeletterdheid: mensen schamen zich en durven niet om hulp te vragen. Zo ontstaan er problemen op het gebied van geld, werk, gezondheid en inkomen.

Activiteiten in heel Nederland
In de Week van de Alfabetisering worden er door heel Nederland diverse acties georganiseerd om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. Bekijk hier een overzicht van alle activiteiten. Zelf een een activiteit aanmelden kan hier.

Wiertz Company ondersteunt de aanpak van laaggeletterdheid
Wiertz Company steunt de aanpak van laaggeletterdheid actief. Zo hebben ruim 42 medewerkers de training Herkennen en Doorverwijzen van Stichting Lezen & Schrijven gevolgd. Daarnaast is het familiebedrijf actief lid van het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad.


Lees verder: 
Op basis van nieuwe cijfers meldt het CBS dat het aantal daklozen in Nederland sinds 2009 is verdubbeld. Voor jongeren zijn de cijfers nog somberder: sinds 2009 hebben drie keer zoveel jongeren geen vaste woon- en verblijfplaats meer. Wiertz Company ondersteunt Credo Huis en investeert daarmee in een nieuwe toekomst voor jongeren die thuisloos zijn.

Op 17 april heeft Wiertz Personeelsdiensten de Publiek Private Samenwerking (PPS) met het UWV Werkbedrijf en andere uitzendorganisaties formeel ondertekend. Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst wordt de intensieve samenwerking verder geïntensiveerd.