Aantal dakloze jongeren verdrievoudigd

Aantal dakloze jongeren verdrievoudigd

Op basis van nieuwe cijfers meldt het CBS dat het aantal daklozen in Nederland sinds 2009 is verdubbeld. Voor jongeren zijn de cijfers nog somberder: sinds 2009 hebben drie keer zoveel jongeren geen vaste woon- en verblijfplaats meer. 

Sinds de eerste schatting in 2009, is het aantal dakloze 18- tot 65-jarigen in Nederland toegenomen van 17,8 duizend naar 39,3 duizend in 2018. Het aantal daklozen tussen 18 en 30 jaar is in deze periode verdrievoudigd, evenals het aantal daklozen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het geschatte aantal daklozen van 18 tot 65 jaar steeg vanaf 2009 met bijna 10 duizend, tot 27,3 duizend in 2012. In de jaren daarna leek de stijgende trend ten einde, maar tussen 2014 en 2018 nam het aantal opnieuw toe met ruim 12 duizend. Ook relatief gezien verdubbelde het aantal daklozen in de periode 2009-2018 ruimschoots, van 17 naar 37 per 10 duizend inwoners van 18 tot 65 jaar.

Van de daklozen in 2018 waren er 12,6 duizend (bijna een derde) tussen de 18 en 30 jaar, ruim drie keer zoveel als in 2009. Ongeveer de helft was tussen de 30 en 50 jaar. Hoewel het aandeel daklozen in deze leeftijdsgroep tussen 2009 en 2018 afnam van 57 procent naar 49 procent, vormden zij nog steeds de grootste groep.

Wiertz Company ondersteunt Credo Huis
Wiertz Company ondersteunt Credo Huis en investeert daarmee in een nieuwe toekomst voor jongeren die thuisloos zijn. In het Credo Huis doorlopen de thuisloze jongeren een programma om weer volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. Het uitzendlabel Wiertz Personeelsdiensten gaat jongeren die klaar zijn voor een terugkeer op de arbeidsmarkt begeleiden. Daar horen scholing, assessments en persoonlijke gesprekken bij. Het uitgangspunt is vertrouwen in de jongeren. Daar wordt invulling aan gegeven in de vorm van een detachering. Werk,  zo blijkt uit de Credo-aanpak, is een belangrijke basis voor een succesvol traject. Het Credo Huis gaat ook gebruik maken van All Aboard Now, de app die onboarding faciliteert in de vorm van een game.

Bron: CBS


Lees verder:
Op 17 april heeft Wiertz Personeelsdiensten de Publiek Private Samenwerking (PPS) met het UWV Werkbedrijf en andere uitzendorganisaties formeel ondertekend. Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst wordt de intensieve samenwerking verder geïntensiveerd.  

Wiertz Company presenteerde onlangs het Sociaal Jaarverslag 2018. Het biedt een inkijkje in het jaar van de HR dienstverlener, dat in het teken stond van ontwikkeling. Hier kunt u de online variant bekijken of een fysiek exemplaar aanvragen.