Adequate pensioenregeling voor Payrollers

Adequate pensioenregeling voor Payrollers

Terugkijkend op 2020 is er in de wereld van mens en (flex)werk eigenlijk best wel veel gebeurd! Weet u nog de WAB van 1 januari 2020, wat een impact had de Wet Arbeidsmarkt in Balans? In het leven geroepen door de Overheid om de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten te minimaliseren.

We moesten in een keer heel bewust naar onze flexibele schil gaan kijken en rekening houden met zaken als transitievergoeding, de sterkere positie van de oproepkracht en het feit dat de payroll kracht nu recht heeft op exact dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als de vaste werknemer! En er is nog meer gebeurd want per 1 januari 2021 heeft diezelfde payroll kracht ook recht op een adequate pensioenregeling.

Wat is nu een adequate pensioenregeling en waar moet deze aan voldoen?
Een pensioenregeling is adequaat als deze hetzelfde is als die van medewerkers in vaste dienst van de inlener. Zo niet, dan gelden de voorwaarden van de pensioenregeling van de payrollonderneming. Voor deze pensioenregeling van de payrollonderneming gelden een aantal minimumvoorwaarden:

  • Er mag geen wachttijd of drempelperiode zijn voordat de opbouw van het pensioen begint.
  • Er moet zowel een voorziening voor een ouderdomspensioen als een nabestaandenpensioen zijn.
  • De premie die de payrollonderneming afdraagt, is groter of gelijk aan de gemiddelde werkgeverspremie bij Nederlandse pensioenfondsen. Voor 2021 is deze vastgesteld op 14,5% van de pensioengrondslag.

Aansluiting bij het pensioenfonds van de inlener, uw bedrijf dus, is doorgaans niet mogelijk. Bij deze optie moet een payrollwerkgever zich aansluiten bij de verschillende basispensioenregelingen die bij de verschillende inleners gelden. Dit is administratief lastig als een payrollwerkgever payrollkrachten in verschillende sectoren werkzaam heeft. De payrollondernemingen zullen in ieder geval tijdig een nieuwe of aangepaste pensioenregeling moeten treffen voor hun werknemers. Dit is vanzelfsprekend bij Payroll Nederland vanaf 1 januari 2021 prima geregeld!

Voordelen
Payroll Nederland staat voor 100% transparantie en duidelijkheid getuige ook weer de continuering van ons SNA (Stichting Normering Arbeid ) keurmerk. Dit SNA keurmerk biedt extra zekerheid aan opdrachtgevend Nederland en draagt tevens bij aan een gezonde sector met een gelijk speelveld! Wilt u inhoudelijk meer weten over het adequaat pensioen, flexibel blijven en payroll krachten blijven inzetten tegen een tarief dat te overzien is aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op met ons.