Afschaffing VAR: wat verandert er voor u als opdrachtgever?

Afschaffing VAR: wat verandert er voor u als opdrachtgever?

Nederland kent bijna een miljoen zzp’ers. De kans is groot dat uw bedrijf direct of indirect gebruik maakt van hun diensten. Per 1 mei 2016 gaat de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in. De Wet DBA moet ervoor zorgen dat de financiële risico’s eerlijker verdeeld wordt tussen opdrachtgever en zzp’er als er sprake is van een verkapt dienstverband. Dit houdt in dat zzp’ers geen VAR meer hoeven aan te vragen, maar dat ze samen met hun opdrachtgever een modelovereenkomst invullen. Voorheen was een VAR vanuit de zzp’er voldoende om de opdrachtgever te vrijwaren van alle mogelijke financiële risico’s. Maar straks wordt ook de opdrachtgever aansprakelijk en betalen zowel opdrachtgever als zzp’er.

Overgangsperiode VAR tot 1 mei 2017
De huidige VAR is geldig tot 1 mei 2016. Daarna vervalt de VAR automatisch en moeten opdrachtgever en zzp’er voldoen aan de Wet DBA. Dit betekent dat opdrachtgevers en zzp’ers hun werkwijze moeten aanpassen. Dat hoeft echter nog niet meteen op 1 mei 2016. Er is tot 1 mei 2017 de tijd. Tot 1 mei 2017 houdt de Belastingdienst toezicht, maar worden nog geen maatregelen toegepast. In de periode tot 1 mei 2017 geldt er wel een inspanningsverplichting. Opdrachtgevers en zzp’ers moeten actief bezig zijn de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat er ‘buiten dienstbetrekking’ gewerkt wordt.

Wat moet u doen als opdrachtgever?
Heeft u tijdelijk extra mensen nodig voor het uitvoeren van opdrachten of voor vervanging bij ziekte of langdurige afwezigheid? Dan kunt u nog steeds een zzp’er inhuren. Bij elke nieuwe opdracht wordt een modelovereenkomst opgesteld die door u en de zzp’er wordt ondertekend. U kunt zelf een overeenkomst opstellen of gebruik maken van een modelovereenkomst die op de website van de Belastingdienst is gepubliceerd.
De overeenkomst moet van tevoren duidelijkheid geven over de relatie tussen u en de zzp’er. Als er volgens de overeenkomst wordt gewerkt, is er geen risico op naheffingen of boete. Wanneer de werkelijke situatie afwijkt, krijgt naast de zzp’er ook de opdrachtgever de rekening gepresenteerd. Naast het afdragen van loonheffing kan de Belastingdienst correctieverplichting of een naheffingsaanslag opleggen. Daarnaast hebben ze de mogelijkheid om een boete op te leggen, maar dit is afhankelijk van de omstandigheden.

Hoe kunnen wij u helpen?
Heeft u behoefte aan flexibele inzet van personeel, maar is het inhuren van zzp’ers praktisch niet meer werkbaar? Dan is payrolling een mooi alternatief. Met payrolling kunt u personeel flexibel inzetten en wordt het juridisch werkgeverschap en het verlonen van personeel uitbesteed. Wilt u weten of payrolling aantrekkelijk is voor uw bedrijf? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden van Payroll Limburg.nl? Wij leggen het u graag uit.