Akkoord ABU-CAO: meer duidelijkheid over inlenersbeloning

Akkoord ABU-CAO: meer duidelijkheid over inlenersbeloning

Uitzendkrachten krijgen meer duidelijkheid over hoe hun beloning is opgebouwd. Dit staat te lezen in het onderhandelingsresultaat dat de ABU samen met de vakbonden FNV Flex, CNV Vakmensen, LBV en De Unie heeft bereikt over de ABU-CAO. Op deze wijze willen de ABU-leden verder invulling geven aan goed werkgeverschap.

De nieuwe cao bevat afspraken, in lijn met het recente regeerakkoord, die moeten zorgen voor een goede balans tussen inkomenszekerheid voor de uitzendkracht en de gevraagde beschikbaarheid voor de uitzendonderneming. Zo wordt bijvoorbeeld vastgelegd dat uitzendkrachten vrij zijn elders werkzaamheden te verrichten en wordt het gemakkelijker om meerdere banen te combineren.

Uitzendkrachten krijgen standaard het loon dat geldt bij de inlenende partij, de zogenaamde inlenersbeloning. In het onderhandelingsresultaat zijn afspraken gemaakt over vereenvoudiging van deze regel. Die afspraken moeten leiden tot meer duidelijkheid voor uitzendkrachten én tegelijk de toepassing voor uitzendondernemingen vergemakkelijken. Zo gaan uitzendondernemingen uitzendkrachten meer informatie verstrekken over de geldende arbeidsvoorwaarden.

Verder voorziet de ABU-CAO per 1 april 2018 in rekenregels om de inlenersbeloning eenduidig te bepalen. Tenslotte inventariseren ABU en vakbonden de beloningsafspraken bij de partijen bij de diverse inleen-cao’s. Alles is erop gericht om de toepassing van de beloningsregels te vergemakkelijken en te verduidelijken. Dat bevordert de naleving van de cao.

ABU-directeur Jurrien Koops: “De ABU hecht groot belang aan een kwalitatief goede cao met een lange looptijd. Het resultaat dat er nu ligt, geeft een prima balans tussen flexibiliteit en zekerheid. In lijn met wat het nieuwe kabinet wil. Daarnaast biedt dit resultaat een mooie basis voor het vervolg: één cao voor de uitzendbranche met als doel een gelijk speelveld voor de arbeidsvoorwaarden van alle uitzendkrachten.”

De komende weken legt de ABU het onderhandelingsresultaat voor aan de leden. Als zowel de ABU-leden als de vakbondsleden instemmen met het resultaat, gaat de cao in op 5 november a.s. De ABU-CAO geldt voor 770.000  uitzendkrachten.

Bron: ABU