Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Wiertz Company B.V., Wiertz Personeelsdiensten, Payroll Nederland, ZUID recruiters, LSB Academie en Taxi Payroll Services voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.