Back on track na corona: 4 tips

Back on track na corona: 4 tips

Hoewel we nog volop in de coronacrisis zitten, kan het nooit kwaad om ook alvast vooruit te kijken naar de periode post-corona, waarin eventueel weer meer mag. Hoe dan ook zal er een nieuwe situatie ontstaan op menig werkvloer en vinden vele veranderingen plaats. Hoe zorgt u er als bedrijf voor dat het back on track gaan na corona zo voorspoedig mogelijk verloopt voor uw werknemers en ze zich snel weer veilig en thuis voelen op hun werkplek. De volgende vier tips helpen u daarbij.

1. Bied ruimte om emoties en verhalen te delen
Corona raakt iedereen en heeft op wat voor wijze dan ook impact gehad op ons dagelijks leven. Sommige mensen hebben daardoor ingezien dat er positieve zaken zijn aan thuiswerken, zoals de hoge mate van flexibiliteit en geen reistijd. Anderen missen het contact met collega’s en hunkeren naar structuur en betrokkenheid. Als er geen ruimte meer is voor dit soort zaken, kan een eventuele terugkeer op de werkplek voelen als een koude douche. Zorg ervoor dat er voldoende gelegenheid en ruimte is voor werknemers om hun emoties en verhalen te delen met elkaar.

2. Sluit het een eerst officieel af, voordat een nieuw begin wordt gemaakt
Een grote verandering op de werkvloer wordt nooit als prettig ervaren in eerste instantie. Het betekent vaak dat werknemers vaarwel moeten zeggen van vertrouwde regels en rituelen en onder ogen moeten zien dat het nooit meer wordt zoals het was. Toch zal er een nieuwe realiteit komen, waarin iedereen veilig, gezond en prettig kan samenwerken, ondanks de basismaatregelen zoals ontsmetten en voldoende afstand houden.

Regel een event (conform alle coronaregels), waarbij samen de coronaperiode wordt afgesloten en er een nieuw begin wordt gemaakt binnen de organisatie. Dit gezamenlijke reboardingmoment kan de uitgelezen kans zijn om de organisatie en tussen de medewerkers onderling weer aan te halen en te intensiveren.

3. Houd één-op-één gesprekken
Naast het reboardingmoment is het goed om één-op-één gesprekken te houden met uw werknemers. Zo blijft u op de hoogte hoe ze terugkijken op de afgelopen periode en kunt u met die kennis de nieuwe situatie zo goed mogelijk vormgeven. Vraag bijvoorbeeld hoe het met de motivatie zit van uw werknemers, of dat ze bepaalde zaken hebben gemist tijdens het thuiswerken. Wees ook kritisch op uw eigen organisatie door bijvoorbeeld te polsen of u uw eigen medewerkers goed genoeg heeft ondersteund. Kijk in dit gesprek echter ook samen met uw werknemers naar de lange termijn en vraag of ze zich zorgen maken over de toekomst en in hoeverre deze periode bepaalde inzichten voor hem/haar heeft gebracht.

4. Blijf goed luisteren naar uw medewerkers
Succesvol reboarden na corona heeft alleen een grote kans van slagen als er een goed vervolg wordt gegeven op de beginfase. Het is essentieel om regelmatig poolshoogte te nemen bij uw medewerkers of ze hun draai hebben gevonden tijdens deze nieuwe situatie. Zo krijgt u eventuele knelpunten inzichtelijk die u direct kunt aanpakken. Als u goed blijft luisteren naar uw werknemers en meteen iets doet met de feedback, is het een kwestie van tijd voordat medewerkers zich weer helemaal thuis voelen op hun werkplek in het nieuwe normaal.