Belangrijke wijzigingen CAO voor uitzendkrachten

Belangrijke wijzigingen CAO voor uitzendkrachten

Meer zekerheid voor uitzendkrachten. Een uitbreiding van de inlenersbeloning. Een betere pensioenregeling met een kortere wachttijd en een bredere pensioengrondslag. Met deze verbeteringen brengt de uitzendsector een deel van het in juni uitgebrachte SER-advies per 1 januari a.s. al in de praktijk. Ook is afgesproken dat arbeidsmigranten meer inkomenszekerheid krijgen. Dit is conform de wens van de commissie-Roemer. In onderstaand artikel een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen.

Fase A
De maximale duur van uitzenden in Fase A wordt terug gebracht van 78 naar 52 weken, waarbij 2022 een overgangsjaar is. Overeenkomsten die worden afgesloten in 2021 vallen tot en met 31 december 2022 nog onder het oude regime. Overeenkomsten die vanaf 3 januari 2022 starten vallen onder het nieuwe regime.

Fase B
De fase B gaat terug van 4 naar 3 jaar. Het SER-advies gaat uit van een periode fase B van 2 jaar. Hierover gaan partijen nog in gesprek. Ook voor Fase B geldt dat 2022 een overgangsjaar wordt. Fase B overeenkomsten die in 2021 worden afgesloten, houden een looptijd van 4 jaar. Fase B overeenkomsten die vanaf 3 januari 2022 ingaan vallen onder de nieuwe termijn van 3 jaar.
In fase B mogen, net als nu, maximaal 6 contracten worden afgesloten.
Voor fase B overeenkomsten die in 2021 worden afgesloten met een looptijd tot na 1 januari 2023 geldt een uitzondering, want daarop blijft voor dat contract de huidige 4 jaarstermijn fase B van toepassing.

Inlenersbeloning
De inlenersbeloning wordt in de toekomst met meerdere elementen uitgebreid. Met ingang van 2022 zal dat het geval zijn voor eenmalige uitkeringen en thuiswerkvergoedingen.

Arbeidsmigranten
De belangrijkste wijziging is, dat de arbeidsmigrant die voor het eerst naar Nederland komt, gedurende de eerste twee maanden recht heeft op het fulltime WML (Wettelijk Minimum Loon), ongeacht of er wel of niet fulltime wordt gewerkt.

StiPP-pensioen
De wijzigingen per 1 januari 2022 hebben betrekking op de referteperiode en de pensioengrondslag. De wachttijd van 26 gewerkte weken wordt teruggebracht naar 8 gewerkte weken. Vanaf 2022 zal het sv-loon de grondslag vormen voor de StiPP-grondslag. Belangrijke wijziging van de nieuwe grondslag is, dat over het loon van overuren voortaan pensioenpremie betaald moet gaan worden (want dat is ook sv-loon) en ook over het toeslagdeel van het loon bij onregelmatige- en ploegenuren.

Wiertz Flex Solutions
Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben over de impact van de wijzigingen op uw HR-beleid, neem dan contact op met uw contactpersoon van Wiertz Flex Solutions of neem contact op met de dichtstbijzijnde vestiging.