ABU CAO: wat verandert er in 2018?

ABU CAO: wat verandert er in 2018?

Op 1 januari 2018 gaat de nieuwe cao voor Uitzendkrachten van de ABU in. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor bedrijven die samenwerken met een uitzendorganisatie? 

In oktober werden de vakbonden en brancheorganisatie ABU het eens over de nieuwe cao voor Uitzendkrachten. Centraal daarin stond dat uitzendkrachten meer duidelijkheid krijgen over hoe hun beloning is opgebouwd. Daarnaast zijn er een aantal zaken die invloed hebben op de kostprijzen en tarieven die uitzendorganisaties in 2018 zullen hanteren. Hier een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Extra vakantiedag
De belangrijkste wijziging die invloed op de kostprijs heeft, is de extra vakantiedag. Uitzendkrachten hebben er met ingang van 1 januari 25. De reserveringen voor vakantiedagen en feestdagen stijgen dus in 2018, ook omdat er een extra feestdag is en ook nog een extra vakantiedag is opgenomen in de ABU cao

Jeugdloon
Ook verandert de jeugdloonstaffel: die wordt gelijkgetrokken met de percentages die gelden voor het wettelijk minimum jeugdloon. Het Wettelijk Minimumloon is niet vastgelegd in de cao, maar heeft uiteraard wel invloed op de tarieven in 2018. Op 1 januari zijn er ook weer wijzigingen in het WML. Hieronder de bedragen per 1 januari 2018.

Bron: Staatscourant, Nr. 58642

De meeste tarieven worden in de uitzendbranche gebaseerd op het bruto uurloon. Hieronder dus het bruto minimumloon per 1 januari 2018 bij een fulltime dienstverband:

Bron: Staatscourant, Nr. 58642

ADV (per 1 april)
Vanaf 1 april gelden er nieuwe regels om de hoogte van de ADV vast te stellen, maar deze mag nog steeds als bruto vergoeding worden uitbetaald. Als de ADV structureel is, moet deze ook tijdens de vakantieperiode worden doorbetaald.

Transitievergoeding vanaf dag 1 (voornemen)
In het regeerakkoord is afgesproken dat uitzendkrachten vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding krijgen. Dat plan is echter nog niet uitgewerkt, maar zal vermoedelijk in de loop van 2018 vorm krijgen.

Inlenersbeloning
In de nieuwe cao zijn maatregelen opgenomen om de inlenersbeloning op de juiste manier vast te stellen. Zo worden er vaste processtappen en rekenmethodes gegeven om het uurloon te berekenen als de cao of de regelingen bij het inlenende bedrijf daar onvoldoende duidelijk over is.

De volledige tekst van de cao voor Uitzendkrachten is hier online te lezen.