Bent u als werkgever aansprakelijk voor een ongeval bij thuiswerken?

Bent u als werkgever aansprakelijk voor een ongeval bij thuiswerken?

Stel, u zit nietsvermoedend uw mail te lezen en u wordt gebeld door een van uw medewerkers. Deze werkt sinds corona vanuit thuis en heeft op zolder een fijne werkplek ingericht. Hij vertelt dat hij tijdens werktijd een ongeval heeft gehad: bij het ophalen van een document uit de printer die op de benedenverdieping staat, is hij van de trap gevallen. Hij heeft een gebroken been, gekneusde ribben en een lichte hersenschudding. Als gevolg hiervan is hij tijdelijk arbeidsongeschikt. U schrikt, want buiten uw zorg om het welzijn van uw medewerker weet u niet wat dit voor u als werkgever betekent?

Is deze val aan te merken als een bedrijfsongeval? Bent u aansprakelijk voor dit letsel en de daarmee samenhangende schade van uw werknemer zoals zijn zorgkosten?

Wat zegt de wet in dit geval?
Volgens de wet heeft een werkgever een zorgplicht tegenover zijn werknemer. Deze zorgplicht houdt in dat de werkgever zorg moet dragen voor een veilige werkomgeving voor werknemers. De werkgever neemt maatregelen en geeft duidelijke instructies om te voorkomen dat er ongevallen gebeuren. Deze zorgplicht beperkt zich niet slechts tot de werkvloer, maar geldt ook op het moment dat de werknemer vanuit thuis werkt. De zorgplicht beperkt zich echter wel alleen tot de uit te voeren werkzaamheden gedurende de werktijd.


Uw medewerker is in dit voorbeeld gevallen toen hij een document uit de printer haalde voor zijn werk tijdens werktijd, dus is er een verband tussen de werkzaamheden en de schade. U bent dus als werkgever aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid omvat meer dan de verplichting om het loon bij arbeidsongeschiktheid door te betalen. Denk ook aan de zorgkosten en de kosten voor huishoudelijke hulp. Dus afhankelijk van het soort letsel en duur van het herstel van werknemers, kunnen deze kosten voor u als werkgever flink oplopen.

Maak duidelijke afspraken rondom thuiswerken
In verband met de geldende privacyregels is het moeilijk om als werkgever te controleren of uw medewerker de thuiswerk-richtlijnen die jullie hebben afgesproken, ook daadwerkelijk in zijn huis toepast. Het is daarom aan te bevelen een thuiswerkregeling op te stellen waarin u ook de Arbo-regels verwerkt. Iedere werknemer die (deels) vanuit thuis werkt ontvangt en ondertekent deze regeling en verklaart aan de regeling te voldoen. Als werkgever voldoet u dan sneller aan uw zorgplicht om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving.

Het is van belang om 2 dingen op te nemen in deze regeling:

  1. De werknemer is voorzien van alle materialen die nodig zijn voor de uitoefening van zijn werkzaamheden. Denk hierbij aan een laptop, bureau, bureaustoel e.d.
  1. Hoe kan een werkplek zo veilig mogelijk worden ingericht en wat kunnen de gevolgen zijn als dit niet gebeurt.

Thuiswerkregeling zorgt voor duidelijkheid
Thuiswerken is tegenwoordig al bijna niet meer weg te denken, maar het is wel noodzakelijk dat u hieromtrent duidelijke afspraken met uw medewerker maakt. Dan weten beide partijen precies waar ze aan toe zijn bij bijvoorbeeld een bedrijfsongeval en kan alle aandacht uit gaan naar het herstel van de medewerker.

Advies of meer informatie?
Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een dergelijke thuiswerkregeling of heeft u aanvullende vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met legal@wiertz.com

Doe de legal check Vraag een e-consult aan