Bent u op de hoogte van deze 4 belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht?

Bent u op de hoogte van deze 4 belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht?

Op 1 augustus 2022 moet de Nederlandse wetgeving zijn aangepast aan de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Met de Richtlijn krijgen werknemers meer rechten binnen hun dienstverband. Inmiddels ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Hoewel op dit moment nog niet geheel duidelijk is hoe de nieuwe wetgeving er komt uit te zien, bespreekt Dorena Gulpers, Jurist bij Wiertz Legal Solutions, in dit artikel vier belangrijke wijzigingen.

Verbod op nevenwerkzaamheden
Werkgever en werknemer mogen en zullen nu nog vaak overeenkomen dat de werknemer geen werkzaamheden bij een ander dan de werkgever mag uitvoeren. Vanaf 1 augustus 2022 verandert dit en zijn nevenwerkzaamheden door een werknemer toegestaan. Hiervan mag alleen worden afgeweken als de werkgever daar een belang bij heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitvoeren van werkzaamheden voor een directe concurrent waarbij vertrouwelijke bedrijfsinformatie in gevaar komt, het overschrijden van de Arbeidstijdenwet bij de nevenwerkzaamheden of andere gevaren voor de gezondheid en veiligheid van de werknemer.

Uitgangspunt is dat de werkgever de belangen van zowel werkgever als werknemer moet afwegen en rekening houdt met het recht van de werknemer op vrije arbeidskeuze.

Studiekostenbeding
Scholingskosten worden vaak op de werknemer verhaald indien de werknemer binnen een bepaalde periode na het volgen van een door de werkgever betaalde opleiding, ergens anders gaat werken en/of deze opleiding niet afrondt. Op grond van voornoemde Richtlijn gaat ook dit per 1 augustus a.s. veranderen. Indien de betreffende opleiding of studie een verplichting is voor het uitvoeren van de werkzaamheden is de werkgever gehouden deze kosten voor de werknemer te vergoeden. Een zogeheten studiekostenbeding is in die gevallen verboden.

Indien het wetsvoorstel hiertoe wordt aangenomen worden dan zijn met ingang van 1 augustus 2022 álle studiekostenbedingen voor noodzakelijke scholing per direct verboden.

Informatieplicht werkgever
De werkgever is verplicht om de essentiële arbeidsvoorwaarden schriftelijk bekend te maken aan de werknemer. Denk hierbij aan de functieomschrijving en het salaris. Vanaf 1 augustus 2022 wordt deze lijst aangevuld. Vanaf dat moment is de werkgever verplicht om aanvullende informatie te verstrekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pauze- en rusttijden, pensioenregeling, vakantie- en verlofdagen, rechten en plichten bij ontslag en het opleidingsbeleid van werkgever.

Ouderschapsverlof
Vanaf 2 augustus 2022 hebben ouders recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. In de huidige situatie hebben werknemers recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof kan worden opgenomen totdat het kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt. Vanaf 2 augustus 2022 hebben ouders nog steeds recht op 26 weken ouderschapsverlof waarvan de eerste 9 weken betaald ouderschapverlof zijn. Dit verlof dient in het eerste levensjaar van het kind te worden opgenomen. De overige 17 weken ouderschapverlof zijn onbetaald.

Gratis E-consult?