Bestuurswissel bij Wiertz Foundation

Bestuurswissel bij Wiertz Foundation

Maurice Buck draagt ingaande 1 maart de voorzittershamer van Wiertz Foundation over aan Dionne Wiertz-Buck. Maurice vervulde de voorzittersrol vanaf de oprichting van de stichting op 13 juni 2006. Gedurende de afgelopen bijna 12 jaren gaf hij mede vorm, inhoud en sturing aan de goede doelen stichting.

Wiertz Foundation werd opgericht door Dionne Wiertz-Buck en Harm Wiertz -founders van Wiertz Company- vanuit de wens om iets terug te geven aan de leefomgeving vanuit een professionele structuur. Aanvragen voor ondersteuning worden ingediend via het filialennetwerk van Wiertz Company of via de website van Wiertz. Ieder kwartaal komt het bestuur bijeen om zich te buigen over de aanvragen. Sinds de oprichting werd er bijna 1 miljoen euro gedoneerd.

Wiertz Foundation is Maurice Buck bijzonder erkentelijk voor de wijze waarop hij de afgelopen jaren de voorzittersrol heeft vervuld. De keuze voor Dionne Wiertz-Buck als nieuwe voorzitter ligt voor de hand nu de oprichters van Wiertz Company zich afgelopen jaar terugtrokken uit hun actieve rol binnen die organisatie. Hierdoor heeft Dionne nu volop de ruimte om zich als voorzitter van Wiertz Foundation te richten op het goede doelen beleid. Het is de bedoeling om de doelstelling en werkwijze van de stichting te komende tijd te herijken en te vernieuwen. In het bestuur hebben, naast Dionne Wiertz-Buck, Roger Holtus en Jessie Vreuls namens Wiertz Company zitting en Harm Wiertz namens Wiertz Family. Daarnaast is het de bedoeling het bestuur de komende tijd uit te breiden met 1 of 2 personen.

Op de foto (van links naar rechts): Maurice Buck, Harm Wiertz, Dionne Wiertz-Buck en Jessie Vreuls


Lees verder: 
In het vierde kwartaal van 2017 heeft de Wiertz Foundation bijgedragen aan onder andere Alpe d’HuZes, de Amy Foundation en Stichting Trefcentrum. Klik hier voor het volledige overzicht. 

‘Het was een bijzonder jaar, waarin we ons twintigjarig bestaan mochten vieren en waarin we een aantal mooie maatschappelijke projecten vorm hebben gegeven. In ons verslag vindt u daar een aantal voorbeelden van terug.’ Lees het Sociaal Jaarverslag 2017 hier online.