Beter een ingebrekstelling te veel, dan te weinig

Beter een ingebrekstelling te veel, dan te weinig

Iedereen weet dat wanneer de wederpartij een verplichting vanuit een overeenkomst niet, of niet tijdig of onjuist nakomt, je deze partij in gebreke kan stellen. Doe je dit niet, dan kun je de overeenkomst niet ontbinden. En ook geen nakoming vorderen.
Volgens de wet is een ingebrekestelling een door de schuldeiser opgestelde schriftelijke aanmaning, waarbij de schuldenaar een redelijke termijn voor de nakoming krijgt. De schuldenaar krijgt op deze manier nog een mogelijkheid om zijn fouten te herstellen.
Wat een redelijke termijn is, hangt af van de prestatie. Zo zal 10 dagen voor een productlevering wel worden gehonoreerd, maar bij de oplevering van een huis niet.

” De ingebrekestelling; die mag nooit ontbreken in jouw administratie „

Wanneer de termijn verstreken is zonder dat de schuldenaar zijn prestatie alsnog is nagekomen, treedt hij automatisch in verzuim. Verzuim is juridisch noodzakelijk om als schuldeiser verdere stappen te nemen.
Als wij deze situatie beschrijven dan lijkt alles vrij logisch, maar wij zien steeds vaker dat de ingebrekestelling niet wordt verstuurd. Waardoor verzuim dus nooit intreedt. Diegene heeft dan volgens de wet ook geen recht van spreken.
Daarom onze tip: Beter een ingebrekestelling te veel dan te weinig versturen.
Onze nieuwsberichten worden geselecteerd uit verschillende bronnen en nieuwsartikelen en dienen louter ter informatie en inspiratie. Derhalve kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Je dient altijd juridisch deskundig advies in te winnen.