BLOG: De Filterbubbel

BLOG: De Filterbubbel

Roger Holtus vraagt zich in zijn nieuwe blog af of in hoeverre cookies en filters onze mening beïnvloeden en bevestigen. 

Een vriend vroeg me laatst om mee te lezen met zijn masterscriptie. Hij vroeg zich daarin af hoe online lezen de kwaliteit van onze leesvaardigheid beïnvloedt. Een boeiend onderwerp dat me aan het denken zette. Niet eens zozeer over onze leesvaardigheid, maar vooral over hoe het internet met behulp van onder andere cookies bepaalt wàt we te lezen krijgen. De filterbubbel. En daarnaast over hoe oppervlakkig de informatie is die in die bubbel tot ons komt. Het oneliners-tijdperk.

Deze twee ‘vervormers’ maken dat we heel snel meningen vormen en deze meningen vervolgens continu bevestigd krijgen. We komen alleen tot bredere inzichten als we daar bewust naar zoeken. Maar hoe vaak zijn we ons er daadwerkelijk van bewust dat we eenzijdig geïnformeerd worden?

Zou het zo kunnen zijn dat dit mede oorzaak is voor de polarisatie die we in onze maatschappij zien? We nemen stelling (zwarte piet of niet, fijnstof of bouwen, boeren of bomen) en verlaten die vervolgens niet, maar zoeken in plaats daarvan ruzie. Elk bewijs dat de mening van de ander ondersteunt, is fake news en we omringen ons met mensen die het met ons eens zijn.

Het is tijd om het cookie-monster te ontmaskeren en de waarheid weer ouderwets in het midden te leggen. Het is tijd voor nuance.

Roger Holtus
CEO Wiertz Company


Lees verder:
Mick Jagger: the man, the myth, the manager? Genoeg dat we kunnen leren van de frontman van de Rolling Stones, betoogt Roger Holtus in deze blogpost. 

Roger draait ook graag jazz. En dan het liefst het Miles Davis, waarvan het nodige te leren valt. Lees hier zijn blogpost ‘Jazz is Life’.