BLOG: De longen van de economie 

BLOG: De longen van de economie 

Onlangs is het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd, met daarin uiteraard ook de nodige ideeën over de arbeidsmarkt. Vast werk minder vast en flexwerk minder flex, is zo’n idee.

Ik vraag me af hoe lang we nog denken in vast en flex. Is het niet tijd om te gaan denken in termen van duurzame inzetbaarheid? We hebben de komende jaren iedereen hard nodig, gezien de daling van de beroepsbevolking. Door vergrijzing en, zeker hier in Limburg, ontgroening. Het vinden van werk, vast of flex, is daarbij helemaal niet zo’n issue. Inzetbaar blijven, een leven lang leren en de wederzijdse verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer om te inspireren, dát zijn de uitdagingen.

De mogelijkheid om flexibele contracten aan te gaan heeft daarbij vooral een stimulerende werking. Als banenmotor enerzijds, die ondernemers de kans biedt om groei te omarmen en anderzijds als opstap naar duurzaam werk voor werknemers. Als zodanig zal de flexbranche altijd een belangrijke functie behouden. Goed beschouwd zijn flexwerkers de longen van de economie.

En natuurlijk heeft iedereen behoefte aan zekerheid. Zekerheid van inkomen, zekerheid van een leuke baan, zekerheid van ontwikkelmogelijkheden of de zekerheid van een net pensioen. Het goede nieuws is, al die zekerheden heeft de flexwerker ook.

Al met al ziet de nabije toekomst er, vanuit economisch perspectief, rooskleurig uit. Dat is ook het voornaamste motto in het regeerakkoord. Vertrouwen in de toekomst. Dat vertrouwen kan ik alleen maar delen. We hebben de wind in de zeilen. Laten we er allemaal iets moois van maken. Ondernemers en werknemers. Vast of flex. Iedereen aan de slag, een leven lang lerend en met geloof in eigen kracht.

Roger Holtus
Managing Director Wiertz Company