Blog: Flexibiliteit als fundament voor zekerheid

Blog: Flexibiliteit als fundament voor zekerheid

App-ontwikkelaar, dronepiloot, game-ontwerper, iPhone-dokter, bron- en contactonderzoeker of open source developer. Wie had tien jaar geleden al van deze functies gehoord, laat staan er een opleiding voor gevolgd? Iemand enig idee welke functies we over tien jaar kennen? Ik niet.

Wat ik wel weet is dat er allerlei nieuwe jobs zullen ontstaan en dat er jobs zullen verdwijnen dan wel in aangepaste vorm blijven bestaan. We zetten al een tijdje augmented reality-brillen en exo-skeletten in bij logistieke functies. Hulpmiddelen die het werk vergemakkelijken zodra we ze omarmen. Of die ons op achterstand zetten als we dat niet doen. Vaak voeren we nog de discussie over de waarde van een vast contract. Daarbij vermoeden we een duurzaam inkomen. Hard nodig voor onze huur of hypotheek, de opleiding van onze kinderen of onze oudedagsvoorziening.

Met het belang van een duurzaam inkomen ben ik het hartgrondig eens. Maar het koppelen daarvan aan een vast contract, daarin schuilt een gevaar. Naar mijn overtuiging is er meer zekerheid te halen uit een flexibele geest. Uit het herkennen en accepteren dat de wereld zich in een toenemend tempo ontwikkelt. Die ontwikkeling brengt kansen of bedreigingen met zich mee. Kansen voor de flexibele geest, bedreigingen voor wie zich aan het oude hecht.

Flexibiliteit wordt dan het fundament voor de zo gewenste zekerheid. Het is mijn overtuiging dat we steeds meer waarde gaan hechten aan skills en competenties. Wie in het verleden bewezen heeft zich te kunnen aanpassen aan verandering staat klaar voor de toekomst.

Met andere woorden, wie ervaring heeft met flexibel werken kent een duurzame toekomst, hoe tegenstrijdig dat ook voelt. Bovendien hebben bedrijven steeds meer behoefte aan flexibiliteit. Om mee te veren met de economie, om zich aan te passen in hun markt of om pieken en dalen in de vraag op te vangen.

Als we dat alles afzetten tegen de demografische ontwikkelingen, waarin jaarlijks fors meer mensen met pensioen gaan dan dat er beginnen met werken, met schaarste tot gevolg, dan is het een logische conclusie dat werknemers met een flexibele instelling en een leergierige aard een veelbelovende toekomst hebben.

Overigens, natuurlijk onderkennen we de behoefte aan vaste contracten. Dat is dan ook de reden dat we bij Wiertz Company steeds vaker contracten voor onbepaalde tijd bieden aan collega’s die we flexibel bij onze klanten kunnen inzetten. Een vast contract met flexibiliteit als fundament.