BLOG: Investeren!

BLOG: Investeren!

Ivo Smeets gebruikt zijn vakantie om na te denken over investeren. Wat is nou een zinvolle investering?

De vakantie is een uitgelezen periode om eens wat zaken te overdenken en door het hoofd te laten gaan. Een vraag die ik mezelf stelde: waar ga ik de komende periode energie en tijd in investeren en waarom?

Als je dan nieuwsberichten hoort over investeringen die anderen doen, kost het iets meer moeite om de eigen overwegingen in perspectief te plaatsen. Een zekere ‘Kim’ investeert bijvoorbeeld in langeafstandsraketten. Er zijn voetbalclubs die afkoopsommen van 222 miljoen euro betalen voor één speler, nog los van bijkomstige kosten waardoor het totaalbedrag al gauw boven de 400 miljoen uit stijgt. Maar wat is nou een zinvolle investering?

De Limburgse economie raakt behoorlijk op stoom en het kost organisaties steeds meer creativiteit en energie om de juiste mensen aan te trekken en te behouden. De economische ontwikkelingen zorgen uiteraard voor een dalende werkloosheid in onze provincie. Geweldig nieuws, maar als we de economische groei willen doorzetten en Limburg op de kaart willen zetten als logistieke en industriële hotspot, dan moet het tempo waarin we investeren in mensen omhoog. We hebben de uitdaging om alle beschikbare menselijke capaciteit te activeren. Volgens het UWV zijn er momenteel circa 55.000 werkzoekenden en 7.000 vacatures in Limburg. Het is niet eenvoudig deze enorme mismatch in vraag en aanbod te verklaren, laat staan op te lossen. Wél is het duidelijk dat op diverse essentiële vlakken de schoen wringt.

Als familiebedrijf met Rijnlands gedachtegoed zijn we altijd betrokken geweest bij onze omgeving. We investeren en participeren dan ook actief in diverse projecten en initiatieven die bijdragen aan de activatie van uiteenlopende doelgroepen in onze samenleving. En hierin nemen we steeds vaker samen met onze partners het heft in eigen hand. Dat wil zeggen dat we bij eigen creatieve en maatwerkprojecten succesvol onze jongeren, bijstandsgerechtigden of anderstaligen proberen te betrekken en daarmee een kans bieden op een (nieuwe) start in hun loopbaan en leven. Bijvoorbeeld met de LSB Academie, waarin we Limburgse jeugd opleiden met uitzicht op een vaste baan in de bouw. En het Back On Track-project in Heerlen en Roermond, waar we samen met gemeenten, iTrail en Heerlen en Roermond Stormt diverse uitkeringsgerechtigden fysiek en mentaal arbeidsfit maken.

Dus als ik u mag adviseren: investeer in uzelf, investeer in de mensen om u heen, investeer in opleidingen, sta open voor alternatieven op de arbeidsmarkt en doe wat in uw macht ligt om onze Limburgse economie naar een nog hoger plan te tillen. Ik weet zeker dat deze investeringen renderen. Want we hebben iedereen nodig, te beginnen bij u.

 

Ivo Smeets
Commercieel Manager Wiertz Company