BLOG: Kansen pakken

BLOG: Kansen pakken

“De Nederlandse politiek mag De Hoop koesteren.” Dat hoorde ik Frits Spits laatst op radio 1 tijdens zijn programma De Taalstaat zeggen.

Het ging over Habtamu de Hoop, een Friese jongen, 23 jaar oud, nieuw in de Tweede Kamer en gestart met een naar Spits’ zeggen indrukwekkende maidenspeech. Een dag later zag ik Habtamu aan tafel bij Humberto Tan. Wat een leuke, goedlachse en intelligente jongen. En weer ging het over zijn entree in de Tweede Kamer.

Reden dus om zijn speech eens terug te kijken. En die was inderdaad verdomd goed. Het ging over kansengelijkheid en vooral over de stelling dat het bij het krijgen en pakken van kansen niet gaat om je DNA, maar om datgene en diegenen die je om je heen hebt. Een stimulerende omgeving, met mensen die je steunen en in je geloven. Waar je geprikkeld wordt om jezelf uit te dagen, te durven en de regie te pakken over je leven en je carrière.

Ik ben het hartgrondig met hem eens. En om die reden ook trots op ons bedrijf en mijn collega’s. Wij geloven dat iedereen meer kan dan hij of zij zelf denkt. En bovendien vinden we dat iedereen een baan verdient. Die twee uitgangspunten brengen we bij Wiertz Company steeds bij elkaar.

Bijvoorbeeld door met behulp van diverse talenttests te bepalen waar ieders potentie ligt. Door contracten voor onbepaalde tijd te bieden aan steeds meer flexmedewerkers. Door opleidingen te organiseren die onze flexcollega’s verder helpen in hun carrière. Of door te strijden tegen laaggeletterdheid, waarmee kansen voor meerdere generaties groeien.

Kansengelijkheid ontstaat wanneer we iedereen een kans geven en stimuleren die kans ook te pakken. Dat het werkt bewijst de forse groei die we als Wiertz Company de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Ook stimuleert het ons om onze groeiambities voor de toekomst onverminderd groot te laten zijn. Juist het doen groeien van flexibiliteit faciliteert zekerheid, daar schreef ik al eerder over.

Het belang van flexibiliteit, daarover zijn Habtamu en ik het nog niet eens. Te vaak wordt onze branche nog gezien als onderdeel van het probleem van kansenongelijkheid, terwijl het mijn stellige overtuiging is dat we een deel van de oplossing zijn.

Natuurlijk moeten we toegang tot en voorlichting over een gezonde levensstijl en hoogstaand onderwijs optimaal regelen om de juiste basis te leggen. Maar daarna moeten we zorgen voor een flexibele mindset en een omgeving die daarbij helpt, juist om tot inkomenszekerheid te komen en tegelijkertijd de noodzakelijkheid van flexibiliteit te ondersteunen.

Bedrijfsmatig zit het mijns inziens naast de juiste omgeving ook in het DNA. Met Wiertz Company mag ik werken met oog voor de lange termijn, met ontwikkeling en groei als vertrekpunt en met een familiegevoel als basis. Allemaal zaken die bijdragen aan dat ultieme doel: iedereen verdient een baan.

Zo bracht De Hoop mij het vertrouwen dat mijn collega’s en ik goed bezig zijn. En werd ik bovendien een beetje fan van een nieuw gezicht in de Nederlandse politiek. Dus Habtamu, mocht je dit stukje lezen, zin in koffie?

Dit artikel verscheen eerder in Chapeau Magazine.