Blog Roger: Investeren in de toekomst

Blog Roger: Investeren in de toekomst

Innovatie op de arbeidsmarkt. Uiteraard een thema dat hoog op onze agenda staat. Daarbinnen zijn twee elementen te onderscheiden.

Enerzijds zien we dat ‘arbeid’ in het algemeen met behulp van innovatieve ideeën en ontwikkelingen efficiënter en minder zwaar wordt. Een positieve ontwikkeling mijns inziens. Was men twintig jaar geleden nog bang voor robotisering, inmiddels zien we ook wel in dat we die ontwikkeling, gezien de blijvende schaarste, gewoon keihard nodig hebben om het werk gedaan te krijgen. Een en ander betekent wel dat we voortdurend moeten investeren in de ontwikkeling van mensen. Zowel qua mindset als voor wat betreft vaardigheden.

Een tweede innovatie-element is terug te vinden in de bemiddeling van talenten naar banen. Dankzij kunstmatige intelligentie, lerende systemen, slimme marketing en automatische matching zetten we als branche flinke stappen voorwaarts. Daarin worden momenteel forse investeringen gedaan. Zowel in de systeemontwikkelingen zelf als in de ontwikkeling van recruiters die gelijke pas moeten houden met alle innovaties. Bovendien speelt dit tijd vrij om de finishing touch van goede matching, het cruciale persoonlijke contact, nog meer ruimte te geven. Zo wordt innovatie geen platte besparingstool, maar een middel om kwaliteit voortdurend te verhogen.

Al die ontwikkelingen maken dat ook in onze branche, zoals in de gehele economie, de dienstverlening een stukje duurder wordt. Echter, parallel aan die hogere prijs neemt ook de waarde van de dienst toe. Want juist in tijden van schaarste is een duurzame match van doorslaggevend belang. Een goedkope mismatch is veel duurder dan een prijzige, maar passende connectie. Persoonlijke aandacht, ondersteund door innovatie is daartoe de sleutel. Zo kan een extra investering aan de voorkant uiteindelijk een forse besparing blijken in de ‘war for talent’.