BLOG: Zekerheid in flexibiliteit

BLOG: Zekerheid in flexibiliteit

Flexibiliteit wordt in de politiek nogal eens bestempeld als een noodzakelijk kwaad. Ten onrechte, vindt Roger Holtus in zijn nieuwe blogpost. “Ik zou het liever als noodzakelijk goed willen bestempelen.”

Onze wereld verandert in hoog tempo. Dat was natuurlijk altijd al zo, maar de laatste jaren neemt de snelheid van ontwikkelingen toe. Flexibiliteit is dan ook in toenemende mate een vereiste om op al die ontwikkelingen te kunnen anticiperen. Flexibiliteit, zowel van individuen als van organisaties.

Onlangs realiseerde ik me dat deze noodzakelijke flexibiliteit vaak geassocieerd, of beter gezegd verward, wordt met onzekerheid. En die verwarring kan ervoor zorgen dat flexibiliteit als noodzakelijk kwaad kan worden gezien, terwijl ik het liever als noodzakelijk goed zou willen bestempelen.

Verandering blijft de enige constante en de behoefte aan flexibiliteit in de (arbeids-)markt zal dan ook altijd aanwezig zijn. Niet alleen mensen, ook organisaties kunnen steeds minder ver in de toekomst kijken en zullen daarom continu op hun wendbaarheid blijven letten. Markten veranderen, functies variëren, banen verdwijnen en er zullen nieuwe ontstaan. Het is dus noodzakelijk dat we ons, met elkaar, steeds blijven ontwikkelen.

Bedrijfskundig zien we bovendien een stevige opmars van ‘vloeibare’ organisaties, waar vaste structuren verdwijnen en groepen mensen zich verbinden aan een doel in plaats van aan een bedrijfslogo. Vaak op projectbasis en zonder vaste contractstructuur. Aanpassingsvermogen, authenticiteit en het vermogen tot samenwerken zijn daarom cruciaal in de loopbaan van nu.

Omdat veiligheid en zekerheid basisbehoeften van elk mens zijn, is het begrijpelijk dat velen zich kwetsbaar voelen in deze stormachtige ontwikkeling van de nieuwe wereld. Tegelijkertijd is het zo dat je nooit gelukkig kunt zijn als je je blijft verzetten tegen de werkelijkheid.

De kunst zal zijn om te werken aan ieders veranderbereidheid en weerbaarheid in plaats van het proberen te stoppen of vertragen van een onomkeerbare ontwikkeling. En juist daar zie ik een belangrijke rol voor bedrijven als Wiertz Company.

Wij zullen de veilige basis, de ‘secure base’, zijn voor de werknemer van de toekomst. Als regisseur van ieders werkzame leven. Ondersteunend met assessments, opleidingen, adviezen, een grote variëteit aan opdrachten en vooral oprechte aandacht.

Telkens met elkaar de uitdaging aangaan om onszelf te overtreffen, omdat wij geloven dat iedereen meer kan dan hij of zij zelf denkt. Zo wordt een flexibele arbeidsrelatie niet onzeker, maar avontuurlijk. Vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet, niet wetend hoe die toekomst eruit zal zien, maar met de overtuiging dat er altijd een mooie job zal zijn. Met ons als regisseur.

Flexibiliteit bieden aan bedrijven en zekerheid aan individuen, hoe mooi is dat? De ultieme combinatie. Kom maar op met die toekomst!

Roger Holtus
CEO Wiertz Company


Lees verder: 
Een quote van kunstenaar Basquiat zette Roger Holtus aan het denken over zelfopgelegde grenzen: “Hoe vaak zijn we niet onze eigen beperking, doordat we denken een bepaalde uitdaging niet aan te kunnen?” Lees het hier in de blogpost ‘We kunnen meer dan we zelf denken’. 

Daar waar grote landelijk opererende uitzendorganisaties zich terugtrekken uit de regio en hun dienstverlening vooral online organiseren, blijft een fysieke aanwezigheid juist een belangrijk uitgangspunt van Wiertz Company en haar onderdelen. Managing Director Roger Holtus: “In 2019 gaan we twee vestigingen openen.”


De gebundelde columns uit 2018: bestel een exemplaar!
Is er eigenlijk wel sprake van krapte op de arbeidsmarkt? Wat kunnen managers leren van Miles Davis? Waarom zijn banken eigenlijk gesloten op Goede Vrijdag? Het zijn vragen die Roger Holtus beantwoordt in de verzameling columns uit 2018 die onder de titel ‘Vertrouwen in de toekomst’ gebundeld zijn. Vraag hier een gratis exemplaar aan!