BLOG: Zonder dossiervorming geen personeelsbeleid

BLOG: Zonder dossiervorming geen personeelsbeleid

Mr. Thei Iding van ZUID juristen stelt in zijn nieuwste blog dat dossiervorming helpt werknemers te ontwikkelen. 

Regelmatig kom ik bij relaties die mij (een variant) op de volgende casus voorleggen:

Wij hebben een werknemer die tien jaar in dienst is en die eigenlijk nooit goed gefunctioneerd heeft. De (diverse) leidinggevende(n) heeft/hebben hem hier weliswaar diverse keren op aangesproken, maar hij is nooit schriftelijk gewaarschuwd of op zijn functioneren gewezen. De laatste drie jaar heeft hij overigens steeds een goede beoordeling gehad en zelfs nog een salarisverhoging gehad. Inmiddels is echter de maat vol en wij willen van deze medewerker af. Kun jij dat voor ons realiseren?

Misschien denkt u bij het lezen van bovenstaande tekst dat ik dit uit mijn duim zuig. Niets is minder waar. Een dergelijke casus komt bij bijna ieder bedrijf, groot of klein, professioneel geleid of iets minder professioneel geleid, voor.

Ik leg dan altijd uit dat het, zeker sinds het in werking treden van de Wet Werk en Zekerheid in 2015, vrijwel onmogelijk is om via de normale ontslagprocedure via UWV of Kantonrechter van een dergelijke medewerker af te komen. Dat is even schrikken. Na lange tijd heb je als werkgever eindelijk de knoop doorgehakt en dan moet je horen dat je besluit niet uit te voeren is. Vervolgens kan er wel nog bekeken worden of met de betreffende werknemer een financiële regeling getroffen kan worden, maar dat kost natuurlijk behoorlijk veel geld en dat lukt zeker niet in alle gevallen. De adviseur van de werknemer zal immers ook erop wijzen dat er “geen dossier is”.

Dossiervorming is dus van groot belang. Niet om de werknemer “gemakkelijk” te kunnen ontslaan, maar vooral ook om de werknemer te laten door ontwikkelen, hem bij te sturen en ervoor te zorgen dat hij voor de organisatie zo productief mogelijk is en last but not least om de werknemer zelf ook te laten weten wat er van hem gevraagd wordt en wat hij moet doen om zich verder te ontwikkelen. Dossiervorming kortom, is een wezenlijk onderdeel van goed personeelsbeleid.

Hoe is de situatie binnen uw bedrijf? Is daar sprake van een ideale situatie? Met andere woorden: u voert een goed en passend personeelsbeleid, u stuurt de medewerkers waar nodig bij, deelt waar nodig waarschuwingen uit en legt deze schriftelijk vast, stelt met de medewerker verbetertrajecten op en zorgt dat indien nodig uiteindelijk een compleet dossier van de medewerker voorhanden is.

Is dat niet het geval neem dan contact op met mij om te bekijken hoe u een en ander kunt aanpakken.

Is dit niet het geval? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met ons label ZUID juristen!

mr. Thei Iding
Jurist ZUID juristen