Burgemeester Emile Roemer lanceert nieuwe website Letterliefde in Parkstad

Burgemeester Emile Roemer lanceert nieuwe website Letterliefde in Parkstad

Op maandag 3 september 2018 lanceert de Heerlense burgemeester Emile Roemer de website Letterliefde in Parkstad van het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad. De onthulling van de nieuwe website vindt plaats tussen 11.00 en 12.00 uur bij SCHUNCK* Bibliotheek Glaspaleis op de tweede verdieping.

De website www.letterliefdeparkstad.nl, bijbehorende filmpjes en campagne zijn de concrete resultaten die het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad – met behulp van subsidie van Tel mee met Taal – heeft verwezenlijkt.

Voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid in de regio Parkstad
Medio 2017 is het Convenant Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad 2017-2021 door 34 organisaties en bedrijven ondertekend. Het gezamenlijke doel is het voorkomen en verminderen van de laaggeletterdheid in de regio Parkstad.

Slimme verbindingen laten ontstaan tussen de deelnemende organisaties
De betrokkenheid van de leden van het Bondgenootschap bij taal-, maar ook reken- en computervaardigheid is divers en daarom is de aanpak ook steeds anders. Juist in dat maatwerk schuilt de kracht. Het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad heeft zichzelf daarom ook de volgende opgave opgelegd voor de komende convenantperiode: de leden dienen hun individuele aanpak van laaggeletterdheid te delen, zodat er slimme verbindingen kunnen ontstaan tussen de deelnemende organisaties.

Kick-off campagne tijdens start Week van de Alfabetisering
Het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad is blij om bij de start van de Week van de Alfabetisering op maandag 3 september 2018 met de campagne te kunnen starten. De lancering vindt plaats tussen 11.00 en 12.00 uur bij SCHUNCK* Bibliotheek Glaspaleis op de tweede verdieping. Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden door een email te sturen naar taalhuis@schunck.nl. Voor deze lancering vindt van 10.00 t/m 11.00 uur op dezelfde locatie het groot Stadsdictee plaats, dat burgemeester Roemer zal voordragen.

Wiertz Company is sinds februari aangesloten bij het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad
Wiertz Company heeft zich in februari 2018 aangesloten bij het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad en daarmee voor langere tijd verbonden aan de aanpak van laaggeletterdheid in Limburg.

Eén van de manieren waarop Wiertz Company bijdraagt aan de aanpak van het probleem, is het bereiken van laaggeletterden. Wiertz Personeelsdiensten, het uitzendlabel van Wiertz Company, heeft 16 vestigingen in heel Limburg. De intercedenten op deze vestigingen zullen een training volgen die ze in staat stelt het probleem te herkennen. Vervolgens kunnen intercedenten de kandidaat doorverwijzen naar instanties die gespecialiseerd zijn in hulp bij laaggeletterdheid.