Concurrentiebeding en relatiebeding: wat is het verschil?

Concurrentiebeding en relatiebeding: wat is het verschil?

In de meeste gevallen heerst er nog steeds geen duidelijkheid over het concurrentie- en relatiebeding. Niet zo lang geleden stonden deze zaken standaard in de meeste arbeidsovereenkomsten. Sinds 1 januari 2015 zijn de nodige wijzigingen doorgevoerd en is dit niet altijd meer het geval. Om de onduidelijkheid weg te nemen: wat is nu precies het verschil en wanneer mag het wel en niet worden gebruikt?

Concurrentiebeding
Als we spreken van een concurrentiebeding gaat het over het in dienst treden bij de concurrentie. Werkgevers willen niet dat hun medewerkers met alle opgedane specifieke ervaring en kennis naar de concurrent gaan. Het komt voor dat dit in sommige sectoren en professies schade kan aanrichten aan de ex-werkgever. Een concurrentiebeding treedt pas in werking zodra de werknemer officieel uit dienst is, aangezien het gaat om de periode na uitdiensttreding.

Relatiebeding
Bij een relatiebeding gaat het niet specifiek over het in dienst treden bij de concurrentie, maar heeft het meer betrekking op het klantenbestand van de voormalige werkgever. In een relatiebeding staan vaak specifieke klanten en relaties genoteerd waar je als ex-werknemer geen contact mee mag hebben gedurende een bepaalde periode.

Als werknemers zou je kunnen denken om dit te omzeilen door een collega te vragen om die klanten en relaties te benaderen, maar ook dit is verboden. Het is natuurlijk lastiger te bewijzen en in de praktijk zie je vaak dat partijen dan beweren dat zij zelf benaderd zijn. Toch is het voor de werknemers het beste om zich aan het relatiebeding te houden zolang deze ‘geldig’ is; er staan flinke boetes op overtreding.

Wanneer mag het wél worden gebruikt?
Sinds 1 januari 2015 mag geen concurrentie- en relatiebeding meer opgenomen worden in tijdelijke contracten. Tenzij er zwaarwichtige bedrijfsbelangen zijn. Dat wil zeggen: de organisatie gaat bijna failliet als de ex-werknemer aan de slag gaat voor de concurrentie of met relaties gaat werken. Dan is het juist wél mogelijk en uitgebreide en goed onderbouwde bedingen op te nemen.