Coronavirus

We begrijpen dat je met veel vragen zit en je wellicht zorgen maakt om het coronavirus en de gevolgen voor je op het werk. Wij willen je zo goed mogelijk helpen in deze onzekere tijd. Ook als je vraag er niet tussen staat neem dan contact op met een van onze vestigingen bij jou in de buurt, wij zijn er voor je!

Ik zoek een baan

Ik werk via Wiertz Company

Onze eerste prioriteit is de gezondheid van onze (flex)medewerkers en onze klanten. Om die reden hebben we een aantal maatregelen genomen zoals gedeeltelijk thuiswerken, afstand houden tot elkaar en strikte hygiëne afspraken.

Er worden door de overheid veel maatregelen genomen om iedereen te beschermen. Wij zitten elke dag bovenop de continu veranderende omstandigheden en reageren direct. Blijf zelf ook de adviezen van het RIVM opvolgen en houd voldoende afstand van anderen, was regelmatig je handen en hoest of nies in je elleboog.

Dankzij die maatregelen zijn we gewoon geopend, bereikbaar en loopt het merendeel van ons werk gewoon door. Is er bij je huidige opdrachtgever even geen werk, meld je dan direct bij je contactpersoon, zodat we ervoor kunnen zorgen dat je direct elders aan de slag kunt. Uiteraard staan we in nauw contact met onze opdrachtgevers, dus zodra we over krimp geïnformeerd worden zullen we contact met je opnemen.

Heb je vragen die specifiek jou aangaan, meld je dan gerust bij je contactpersoon of een vestiging bij jou in de buurt. Hij of zij is bereikbaar via de bekende kanalen.

Wij volgen hiervoor de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Bespreek jouw situatie met jouw contactpersoon. Kijk op de website van de rijksoverheid voor de laatste updates.

Hou je aan de hygiënemaatregelen:

 • Hou 1,5 meter afstand!
 • Was je handen regelmatig
 • Hoest of nies in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Vermijd grote groepen
 • Blijf thuis, spreek zo min mogelijk af met vrienden en bekenden

Het is je eigen verantwoordelijkheid hoe te handelen, maar volg eerst  het protocol zoals dat door het RIVM is afgegeven. Mocht er dan sprake zijn van het virus: bel dan direct je opdrachtgever en informeer je contactpersoon bij Wiertz Company. Zo is iedereen op de hoogte en kunnen zij verdere maatregelen bespreken.

De mogelijkheid is alleen van toepassing als het bedrijf waarvoor je werkt dit ook bepaalt. Zij stellen dan zaken beschikbaar, maar niet elk bedrijf heeft deze mogelijkheid. Je kunt altijd alles bespreekbaar maken met het bedrijf waar je voor werkt m.b.t. de regels van thuiswerken.

Probeer thuis te blijven en volg de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van de overheid.

Maar neem contact op met je contactpersoon en laat je werkgever iets weten, eventueel kan er thuis gewerkt worden.

 

Je hoeft je niet ziek te melden maar neem dan contact op met je contactpersoon. Wij zorgen voor een passende oplossing.

Alleen als je officieel thuiswerkt, maar dit ligt ook aan je contract en de afspraken met je werkgever. Neem contact op met je contactpersoon.

Deze hoef je op dit moment nog niet terug te betalen. We bekijken de situatie iedere week opnieuw en kijken hoelang dit gaat duren.

Neem dan contact op met je contactpersoon en wij zoeken samen een passende oplossing. Er zijn voldoende vacatures en bedrijven die urgent mensen zoeken. Wij hebben je hard nodig in deze periode en willen er voor jou zijn!

Regels voor inzet flexmedewerkers bij corona

Wanneer de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten bij een uitzendovereenkomst geldt het volgende:

Fase A: ‘geen werk, geen loon’ hiervoor verwijzen wij naar artikel 22 lid 1 t/m 4 van de ABU-CAO. Van belang is dat de uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting schriftelijk is opgenomen in de uitzendovereenkomst. Wanneer men geen werk heeft hoef je ook geen loon door te betalen. Wel blijft de verplichting bij een oproepovereenkomst. Kijk voor meer informatie bij de aantekening onder Fase B.

Fase B: de loondoorbetalingsverplichting kan alleen voorzien worden van de uitsluiting als geen of maximaal 26 weken gebruik is gemaakt van Fase A, zie artikel 22 lid 6 van de ABU COA. Dit moet wel zijn opgenomen in de uitzendovereenkomst. Ook bij deze zijn de verplichtingen van kracht van de oproepovereenkomst. Zie de aantekeningen hieronder.

Aantekening oproepovereenkomsten:
Vanaf 1 januari 2020 gelden de regels voor oproepovereenkomsten vanuit de WAB. Wanneer de uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting is opgenomen in de arbeidsovereenkomst wordt deze gezien als oproepovereenkomst. Hiervoor gelden specifieke regels waar men rekening mee moet houden. Eén van de regels is dat de werkgever (uitzendbureau) een oproep minimaal 4 kalanderdagen van tevoren moet wijzigen of intrekken. Wanneer je dit later doet, dan moet het loon doorbetaald worden. Ook wanneer je de loondoorbetalingsverplichting hebt uitgesloten.

Meer informatie over de regels bij een oproepovereenkomst:
Uitzendovereenkomsten Fase A met uitzendbeding geldt dan als de opdrachtgever de opdracht beëindigt – dan eindigt daarmee de uitzendovereenkomst en is er geen loondoorbetalingsverplichting.

Uitzendovereenkomsten waar de loondoorbetalingsverplichting niet is uitgesloten:
De loondoorbetaling geldt voor de afgesproken contracturen. Als men niet kan werken omdat het bedrijf is gesloten, dan zal het loon doorbetaald moeten worden, aangezien dit in de risicosfeer van de werkgever ligt. Men kan wel vervangende passende arbeid bieden. Voor meer informatie hierover zie artikel 23 en 24 van de ABU-CAO.

De GGD of de voorzitter van de veiligheidsregio bepaald of iemand in quarantaine moet. Wanneer dit zo is, dan zal de werkgever het loon moeten doorbetalen aangezien dit in dienst risicosfeer ligt. Wanneer men de loondoorbetalingsverplichting heeft uitgesloten, dan geldt ‘geen werk, geen loon’ zie situatie 1 voor meer informatie.

Door angst om besmet te raken door klanten of collega’s, kan het zijn dat flexmedewerkers niet op hun werk willen komen. Wanneer deze angst geen gegronde redenen heeft, probeer dan de angst weg te nemen. Wanneer flexmedewerkers alsnog niet op hun werk willen komen zonder instemming van de werkgever, dan geldt dit als werkweigering.

De loonbetaling kan men dan stopzetten zover als dat er een verplichting tot loondoorbetaling bestaat. Voor meer informatie zie situatie 1. Het is wel van belang dat men de werknemer waarschuwt over het feit dat niet komen opdagen consequenties met zich meedraagt.

Om te bepalen of er een gegronde reden is om niet op het werk te verschijnen, verwijzen wij naar de meest actuele informatie vanuit de desbetreffende instanties zoals de Rijksoverheid, GGD en het RIVM.

In deze situatie gelden de normale regels voor loonbetaling bij ziekte. Specifiek is dan artikel van 25 uit de ABU-CAO van toepassing. Flexmedewerkers met een overeenkomst in Fase A met uitzendbeding geldt dan bij ziekte, de opdracht en daarmee de uitzendovereenkomst eindigt.

De flexmedewerker is daardoor uit dienst en heeft recht op een ZW-uitkering. De uitzendonderneming moet de ZW-uitkering aanvullen.

Wanneer een flexmedewerker een uitzendovereenkomst heeft zonder uitzendbeding moet men bij ziekte het loon doorbetalen voor de duur van de overeenkomst. In het eerste jaar 90%, het tweede jaar 80% van het vastgestelde loon in de tijdsruimte.

In de situatie dat een school of kinderopvang sluit waardoor de flexmedewerkermet spoed dienst kinderen moet ophalen, wordt dit gezien als calamiteitenverlof. De flexmedewerker dient dit wel te melden. Dit valt onder artikel 28 van de ABU-CAO.

Voor Fase A met uitzendbeding geldt de reservering voor kort verzuim/buitengewoon verlof, zover als deze opgebouwd is. Flexmedewerkers zonder uitzendbeding in hun uitzendovereenkomst krijgen hun loon doorbetaald.

Voor de duur van de calamiteit geldt het calamiteitenverlof. Bij de duur gaat men uit van de tijd die nodig is om het kind van school of opvang te halen. Eventueel ook de volgende dag als de flexmedewerker op korte termijn nog geen vervangende oppas kan vinden. Wanneer de flexmedewerker geen oppas kan vinden, dan zal hij/zij vakantiedagen of onbetaald verlof moeten opnemen. Dit is altijd in overleg met de werkgever.

Voor werknemers uit de zorg, hulpdiensten en andere vitale beroepen zijn scholen en opvang wel beschikbaar.

Bij ziekte van kind, partner of ouder kan het zijn dat een flexmedewerker deze van noodzakelijke zorg moet voorzien. Dan kan hij/zij kortdurend zorgverlof nemen. In artikel 5:1 van de Wazo (Wet arbeid en zorg) staat beschreven voor wie dit verlof opgenomen mag worden. Deze wet geldt voor alle werknemers. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt.

De flexmedewerker heeft recht op minimaal 70% van het loon, met als minimum het wettelijk minimumloon. Maximaal het maximum dagloon.

Als werknemer kan men kortdurend zorgverlof opnemen voor maximaal tweemaal de arbeidsduur per week. Wanneer de flexmedewerker de persoon is die de zorg moet verlenen, dan heeft hij/zij recht op dit verlof. Voor meer informatie kan met terecht op de website van de Rijksoverheid.

Veelgestelde vragen door opdrachtgevers

Als organisatie nemen wij verschillende maatregelen. Allemaal om de impact van het coronavirus te verminderen. Een aantal van deze acties zijn:

 • Opstellen van informatiepagina voor klanten met daarop de belangrijkste vragen en antwoorden. Deze wordt ook onderhouden.
 • Wij volgen de aanwijzingen vanuit het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij hebben we ook een continuïteitsplan in werking gesteld.
 • Onze plannen en maatregelen delen wij acties met klanten, medewerkers en onze flexibele medewerkers.
 • Wij hebben een intern crisisteam samengesteld die proactief bezig zijn met het ons weerbaar maken tegen de gevolgen van het coronavirus.
 • Waar mogelijk werken medewerkers van Wiertz Company en haar labels vanuit thuis of in gecontroleerde omgevingen.

Als werkgever of opdrachtgever heb jij de plicht om te zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Hiervoor dient men voorlichting en instructies te geven. Voor flexmedewerkers geldt dat de opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk is. Ook voor het voorzien van een veilige en gezonde werkplek.

Via de website van het RIVM vind je de meest actuele maatregelen die organisaties kunnen nemen. Voor meer informatie over het coronavirus en de gevolgen kun je ook de websites van VNO-NCW, WVN en de Rijksoverheid bezoeken.

Via de website van AWVN kan men een voorbeeldbrief vinden, die naar werknemers gestuurd kan worden. Deze bevat algemene informatie en adviezen over het virus.

Als werkgever kun je de arbodienst of de bedrijfsarts inschakelen om te controleren op corona. Daarnaast is het belangrijk om de actuele adviezen van het RIVM of de lokale GGD op te volgen.

Gezondheidsgegevens worden beschouwd als bijzondere persoonsgegevens, waardoor deze extra beschermd worden. Als werkgever mag je niet op de stoel van een arts gaan zitten door conclusies te trekken over de gezondheid van medewerkers. Voorbeelden hiervan zijn het bijhouden van vakanties waar medewerkers zijn geweest of het meten en vastleggen van de temperatuur.

Medewerkers kunnen wel terecht bij de bedrijfsarts of arbodienst. Wanneer deze het vermoeden hebben van een besmetting zal deze contact opnemen met de lokale GGD. Deze zal in overleg met jou maatregelen treffen voor de werkvloer.

Het is aan ons allemaal om verdere besmetting en verspreiding te voorkomen. Volg daarom te allen tijde de adviezen van het RIVM en de GGD. Ook op de werkvloer.

Wanneer een werknemer besmet is, dan heb je als werkgever de verplichting deze de toegang tot de werkplek te ontzeggen. Om een veilige en gezonde werkplek te garanderen is dit noodzakelijk.

Als een werknemer terugkomt uit een risicogebied en verschijnselen vertoont van het virus, is het advies van de RIVM deze voor twee weken niet toe te laten tot de werkplek. Wij raden je ten zeerste aan om dit advies over te nemen. Zover als mogelijk, kan de werknemer gevraagd worden thuis te werken.

De regels vanuit onder andere de AVG zijn en blijven van toepassing, hoe uitzonderlijk de situatie ook mag zijn. Wanneer een werknemer ziek is door het coronavirus, zijn de beleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens van toepassing. Deze bevatten informatie over wat wel en niet mag rondom de ziekte van werknemers.

Wanneer een werknemer (nog) niet ziek is, dan mag je werknemers mondeling vragen in welk gebied zij op vakantie zijn geweest en of zij gezondheidsklachten hebben. Zij zijn niet verplicht dit te beantwoorden. Let wel op, dat geen medische gegevens verzameld mogen worden of geregistreerd mogen worden. Dus ook niet wanneer een medewerker kiest om vragen over zijn/haar gezondheid te beantwoorden. Ook niet wanneer de medewerker dit vertelt zonder ernaar gevraagd te zijn.

Zelf preventief onderzoek doen, zoals temperatuur opnemen, koortsscan, etc. is niet toegestaan. Je kunt wel de suggestie doen om de huisarts te bellen.

Nee, dit kan en mag niet. Wel is het zo dat het schriftelijk afraden tot de mogelijkheden behoord. Ook het melden dat de gevolgen en risico’s voor eigen rekening kunnen komen. Als voorbeeld: dat geen loon betaald wordt, wanneer men in quarantaine komt.

Dergelijke maatregelen zijn eerder geoorloofd als het gaat om een oranje (alleen noodzakelijke reizen) of rood (niet reizen) gebied, dan bij een geel (veiligheidsrisico’s) gebied. Als een werknemer reist naar een groen (‘veilig’) gebied waar de situatie vervolgens verandert en deze in quarantaine geplaatst wordt, heeft de werknemer ‘gewoon’ recht op loon. Uitzondering daarop kan zijn als de situatie geleidelijk verandert en de werknemer jouw instructie om terug te keren weigert op te volgen.

Het kabinet ondersteunt het bedrijfsleven met tientallen miljarden vanwege de coronacrisis. De maatregelen gelden in ieder geval de komende drie maanden en als de crisis aanhoudt, worden de steunmaatregelen verlengd.

Bekijk hier de meest relevante economische maatregelen.

De Rijksoverheid beschouwd onder ‘cruciale beroepsgroepen’ beroepsgroepen die de samenleving draaiende moeten houden en die vragen om een continue bezetting. Anders gezegd de mensen die nodig zijn bij het beheersen van een uitbraak.

Voor deze doelgroep geldt de regel: Als één van de ouders een cruciaal beroep heeft, dan moeten de ouders zelf opvang regelen. Wanneer dit niet lukt, dan komt er alsnog opvang. Het is geen vereiste dat beide ouders een vitaal beroep moeten hebben.

Momenteel worden de volgende beroepsgroepen als cruciaal gezien:

 • Kinderopvang
 • De zorg. Hierbij wordt ook gekeken naar de productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel die nodig zijn voor school. Bijvoorbeeld voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Het Openbaar Vervoer
 • De voedselketen. Waarbij men dit breed moet zien. Bestaande uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerk industrie en de transporten van deze industrie. Ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van veevoer en andere producten bij boeren. De toegang van arbeiders voor oogst.
 • Brandstoffen vervoer van bezine, diesel, kolen, olie, etc.
 • Vervoer van vuilnis en afval
 • Media en communicatie, die nodig zijn voor het informeren van de maatschappij
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard)
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente)
 • Defensie

Wanneer wij een ziekmelding ontvangen van werknemers, dan informeren wij hen over het feit dat er een meldplicht is ingesteld. Dit houdt in, wanneer er voldaan is aan de voorwaarden die momenteel gesteld zijn door het RIVM, zij zich (telefonisch) dienen te melden bij de huisarts. Hierin moeten wij wel rekening houden met de privacyregels zoals eerder omschreven.

Natuurlijk wijzen wij hen allen op hun persoonlijke verantwoordelijkheid. Vermoed je een besmetting? Neem dan contact op met jouw contactpersoon binnen Wiertz Company. Dan kunnen wij samen kijken hoe we het beste met de situatie kunnen omgaan.

Wanneer nieuwe maatregelen aangekondigd worden of van kracht worden, volgen wij te allen tijde de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Zo betekent dit o.a. dat werknemers zoveel mogelijk in staat moeten worden gesteld om vanuit thuis te werken. Dit moet ook gelden voor onze flexibele werknemers.

Wanneer dit niet mogelijk is, dan overleggen wij samen welke aanpak met in acht namen van de richtlijnen het meest wenselijk is. Neem hiervoor contact op met jouw contactpersoon.

Te allen tijde zijn contractafspraken leidend. Dus ook in het geval van een ziekmelding, ongeacht de situatie. Wanneer vanuit het contract geen uitsluitsel is, dan wordt per situatie gekeken naar een passende oplossing.

Wij willen je vragen dit, zo snel als kan te bespreken met de contactpersoon binnen Wiertz Company. Vanuit daar kunnen wij kijken naar de impact hiervan.

Download onze casepaper

Download onze casepaper

Download onze casepaper