CBS: bijdrage van de uitzendbranche aan de economie blijft groot

CBS: bijdrage van de uitzendbranche aan de economie blijft groot

Het CBS publiceerde maandag een  analyse van cijfers uit de periode 2005 – 2017. De bijdrage van de uitzendbranche aan de Nederlandse economie blijkt met ruim 3% van het Bruto Binnenlands Product in 2016 onverminderd groot. 

Groei uitzendbanen
Het aantal uitzendbanen groeide sinds 2005 tot ruim 725.000 in 2016. Daarbij steeg het aandeel langlopende contracten. Inmiddels werkt tussen de 2,5 en 3,5% van de beroepsbevolking als uitzendkracht.

Tevredenheid
55% van de uitzendkrachten is tevreden over het dienstverband. Over de beloning zijn uitzendkrachten positiever: 70%. Als het gaat over werkzekerheid is 60% tevreden. Daarmee zijn uitzendkrachten relatief gezien wel minder tevreden dan medewerkers met een vast contract of zelfstandigen.

Marktmonitor
Uit de marktmonitor van de ABU, de brancheorganisatie van uitzendorganisaties, blijkt dat de werkzekerheid voor uitzendkrachten toeneemt: het aandeel langlopende contracten stijgt. Een aanzienlijk deel van de uitzendkrachten zoekt een vaste baan en gebruikt daarvoor een uitzendbaan als opstap. De doorstroom naar vastere contractvorm gaat momenteel sneller door de florerende economie.

De ABU-Marktmonitor biedt periodiek een overzicht van de marktontwikkelingen in de uitzendbranche. Klik HIER voor de cijfers van periode 9 (week 33-36).

Kanttekening
De ABU plaatst overigens wel een kleine kanttekening bij het onderzoek. De definitie die het CBS hanteert van een uitzendbureau is breed: het gaat niet alleen om uitzendbureaus, maar ook om payrollingbedrijven, arbeidsbemiddelaars, uitleenbureaus en banenpools. Daarnaast telt het CBS ook het eigen personeel in dienst van de uitzender mee. De conclusies die het CBS trekt, gaan daarmee verder dan alleen de uitzendbranche.

Klik HIER voor het de volledige tekst van het rapport ‘De uitzendbranche in Nederland sinds 2005’ van het CBS.

Bron: CBS