De 6 meest gestelde vragen over vakantiedagen

De 6 meest gestelde vragen over vakantiedagen

Het is binnenkort weer zo ver: vakantietijd. Wat zijn ook alweer de regels rond het opnemen van vakantiedagen? Dit verschilt natuurlijk per werkgever, maar er zijn enkele wettelijke afspraken waar geen discussie over bestaat. Hieronder staan de zes meest gestelde vragen.

1. Hoeveel vakantiedagen krijg ik per jaar?
Je hebt recht op vier keer zoveel vakantiedagen als dagen die je maakt in de week. Werk je vijf volledige dagen per week? Dan moet jouw werkgever je wettelijk gezien minimaal twintig vakantie geven. Bij een tweedaagse werkweek, krijg je er acht. Let op: dit is een minimumaantal. In de meeste cao’s staan afspraken over aanvullende dagen.

2. Hoe zit het met het indienen van een vakantieaanvraag?
Vakantieaanvragen moeten schriftelijk worden ingediend. De werkgever moet binnen twee weken reageren. Heeft de werkgever niet op tijd gereageerd, kun je weg tijdens de aangevraagde periode.

3. Kunnen vakantieaanvragen worden geweigerd door de werkgever?
Dit kan alleen als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Denk hierbij aan extreme drukte of als veel werknemers ziek zijn tijdens de aangevraagde periode. Daarnaast staan er in veel cao’s afspraken, zodat de afwezigheid een beetje gespreid kan worden. Bijvoorbeeld: werknemers met kinderen hebben eerste keus in de schoolvakanties, of je mag maar een maximaal aantal weken aaneengesloten vakantie opnemen. Er zijn uitzonderingen in bepaalde branches, zoals de bouw en het onderwijs. Hierin geldt dat in principe dat iedereen tegelijkertijd vrij heeft.

4. Kan ik vakantiedagen meenemen naar het nieuwe jaar?
Dat mag, maar ze moeten wel voor 1 juli worden opgepakt. Dit geldt overigens alleen voor de wettelijk verplichte dagen. Als er in de cao sprake is van aanvullende vakantiedagen, mag je deze maximaal vijf jaar laten staan. Het omgekeerde is ook mogelijk: dat je dagen kunt ‘bijkopen’. Dit ligt echter aan de werkgever.

5. Mag ik mijn vakantiedagen ook laten uitbetalen?
Dat mag alleen bij de extra vakantiedagen. Als het goed is, staan de exacte afspraken hierover in de daarvoor geldende cao. Het wettelijke minimum aan vakantiedagen moet verplicht worden opgepakt.

6. Wat gebeurt er als ik ziek word tijdens mijn vakantie?
Dit is natuurlijk het grootste doemscenario: ziek worden tijdens je vakantie. Je kunt dan wel altijd je vakantiedagen om laten zetten in ziekteverlof. In dat geval moet je je wel officieel ziek melden en kan het zijn dat je controlebezoek krijgt van de bedrijfsarts.