Blog: De arbeidsmarkt verandert

Blog: De arbeidsmarkt verandert

De eerste maanden van het jaar zitten er op en we mogen constateren dat de economie nu volop op stoom komt. De arbeidsmarkt is immers een graadmeter voor de ontwikkeling van de conjunctuur. Onze organisatie heeft Limburgse kantoren tussen Venray en Maastricht en overal staan de telefoons roodgloeiend. Ik durf te beweren dat we op het gebied van onze arbeidsmarkt dit jaar ver boven het niveau van vlak voor de crisis zitten. Dat is natuurlijk magnifiek. Daar komt nog eens bij dat we binnen onze provincie nu bezig zijn met oogsten. Ja, we hebben moeilijke tijden gekend. Brede initiatieven komen nu allemaal tegelijkertijd tot wasdom. Dat zorgt voor een enorme versnelling! Onze provincie is nu echt de verbindende schakel tussen Nederland en de rest van Europa. En terwijl ik dit schrijf maken we ons in het MECC op voor weer een nieuwe editie van TEFAF. Ontvangen we zo ongeveer de halve wereld.

Die arbeidsmarkt van vandaag ziet er overigens morgen heel anders uit. We leven in een tijd van technologische ontwikkeling. Banen, beroepen en complete sectoren veranderen hierdoor. Tegelijkertijd zorgt die technologische ontwikkeling voor het ontstaan van nieuwe bedrijven en nieuw werk. Bestaande kennis en bestaande vaardigheden van werkenden verouderen sneller dan ooit. En dat terwijl we met z’n allen moeten doorwerken tot voorbij ons 70ste levensjaar.

Een ding is zeker: we gaan naar een andere organisatie van bedrijven en werk. Van industriële massa productie naar samenwerken, netwerken en co-creatie. Binnen die nieuwe organisatie worden termen als outsourcing, flexibilisering en specialisatie heel normaal. Alles wat niet tot de core business behoort en elders beter, sneller of slimmer kan wordt uitbesteed. Dat geldt ook voor het werk zelf. Technologie maakt het mogelijk op afstand te werken. Banen veranderen in opdrachten en micro ondernemingen. Binnen die ontwikkeling zien we dat werkgevers en werknemers veranderen in opdrachtgevers en opdrachtnemers.

De volatiliteit binnen onze conjunctuur is in ruime mate aanwezig. Daarom is flexibiliteit een must voor bedrijven die wendbaar en weerbaar moeten zijn. De flexibilisering van de arbeidsmarkt zet om die reden onverminderd voort. Naar verwachting is de flexibele schil in 2020 bijna 30%. Binnen een flexibele arbeidsmarkt zal werk op allerlei manieren verricht worden. Als werknemer, als opdrachtnemer, als uitzendkracht, als payrollkracht, als zelfstandige, met meerdere kleine banen naast elkaar of op basis van een beetje van alles. Ook de wereld van de uitzendorganisaties verandert. De wensen van opdrachtgevers en werkenden worden immers steeds meer divers. Maatwerkoplossingen worden gevraagd.

Binnen al die ontwikkelingen wil mijn organisatie, Wiertz Personeelsdiensten, overigens leidend zijn in de Limburgse wereld van werk. Vorm geven aan onze arbeidsmarkt van de toekomst. Met een breed aanbod van diensten kunnen we hier een goede bijdrage aan leveren. Daarom richten we de komende jaren op steeds meer plaatsen een breed huis van werk in voor werkgevers en werkzoekenden. Binnen dit brede dienstenpakket is er ruimte voor uitzenden, detachering van professionals, van-werk-naar-werk-dienstverlening, bemiddelen van zelfstandigen, werving & selectie, contracting en HR-ondersteuning. Binnenkort openen we ons eerste brede huis van werk in Venlo.

Harm Wiertz
Founder Wiertz Company