De AVG komt er aan: extra huiswerk, ook voor HR

De AVG komt er aan: extra huiswerk, ook voor HR

Zoals bekend treedt op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze nieuwe Europese privacywetgeving zorgt voor een hoop extra huiswerk voor organisaties, bovenop de huidige privacywetgeving. Ook op het gebied van HR brengt de AVG de nodige veranderingen met zich mee: vijf prangende privacyvraagstukken.

Binnen iedere organisatie zijn er situaties waarin privacyvraagstukken een (grote) rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan:

– Privacybeleid: is hier überhaupt sprake van en op welke wijze worden de werknemers hierover geïnformeerd?
– Datalekken: hoe gaat de organisatie hier mee om en wordt er melding van gemaakt?
– Zieke werknemer: welke gegevens mogen gevraagd worden, welke niet? In hoeverre heeft dit gevolgen voor de op de werkgever rustende re-integratieverplichting?
– HR-documenten: wat is hiervan de exacte bewaartermijn?
– Personeelsdossiers: wat mag wel en niet bewaard worden?

Benieuwd naar hoe u zich als organisatie het beste kunt voorbereiden op de nieuwe Europese privacywetgeving? In dit artikel leest u tien eenvoudige stappen die u een eind op weg helpen!