De identiteitsauditor de city miner en dna adviseur komen eraan

De identiteitsauditor de city miner en dna adviseur komen eraan

Met de kennis van nu is het erg lastig om al een beeld te vormen van de arbeidsmarkt in 2026. De oorzaken hiervoor zijn een flexibilisering van de arbeidsmarkt, nieuwe innovaties en een digitalisering die niet meer te stoppen is. Het zijn ontwikkelingen die in gang zijn gezet en ervoor zorgen dat de wereld van werken sterk verandert.

Bestaande businessmodellen en banen komen onder druk te staan en verdwijnen. Van de andere biedt dit alles ons ook nieuwe kansen. Uber en Airbnb zijn er al en de komende jaren ontstaan nog heel wat nieuwe banen. Heeft u wel eens gehoord van de identiteitsauditor, de city miner of DNA-adviseur? Waarschijnlijk niet… Toch komen deze banen er binnenkort aan!

150 jaar geleden gaf Darwin het al aan in zijn evolutietheorie: “het zijn niet de sterksten die overleven maar juiste diegenen die zich het beste kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving.” Nog nooit eerder was deze uitspraak zo actueel als nu! Het houdt niet alleen beleidsambtenaren en politici bezig. Ook is het een vraagstuk waar werkgevers en werknemers tegenwoordig over nadenken. Willen we bijvoorbeeld meer of juist minder gaan werken? Groeit onze waardering voor betaald werk, of gaan we betaald werk juist minder belangrijk vinden. Waar gaan we straks talenten vinden die deze nieuw functies gaan invullen en wat betekent dit voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen.

Wij wagen ons niet aan een voorspelling hoe de wereld van werken er in 2026 uit gaat zien. Maar er zijn wel scenario’s te bedenken die een beeld schetsen van hoe deze wereld eruit zou kúnnen zien. Vier mogelijke scenario’s heeft de Argumentenfabriek samen met ABN-AMRO, het UWV en de ABU beschreven in het boekje Werken in de toekomst. Het boekje geeft u een inkijk in de wereld van werken in 2026 en is als gratis PDF te downloaden.