DE ONDERNEMINGSRAAD ALS KANS VOOR UW BEDRIJF!

DE ONDERNEMINGSRAAD ALS KANS VOOR UW BEDRIJF!

Vanaf 50 medewerkers zijn werkgevers verplicht een ondernemingsraad op te richten. En dat biedt kansen!

Waar verschillende invalshoeken bij elkaar komen, ontstaan nieuwe ideeën. Dat geldt zeker voor een ondernemingsraad. Directies krijgen nieuwe inzichten voor de koers van de organisatie, praktische tips voor marktkansen of input voor beter personeelsbeleid.

Doordat medewerkers meedenken, groeit betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Een ondernemingsraad levert dus een belangrijke bijdrage aan het succes van de onderneming!

U moet een aantal beslissingen nemen alvorens u overgaat tot het oprichten van een ondernemingsraad. Welke rol wilt u dat de ondernemingsraad gaat spelen? En hoe zorgt u voor de juiste afspiegeling van uw medewerkers?

Wij hebben ruime ervaring met het oprichten en begeleiden van de verkiezingen. Wij helpen u graag.

Wilt u verder praten over de ondernemingsraad als kans voor uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!