Dossier WAB: alles over oproepkrachten

Dossier WAB: alles over oproepkrachten

Per 1 januari 2020 veranderen er een aantal zaken met betrekking tot oproepkrachten. In dit artikel staan de wijzigingen. En wat verstaat de WAB eigenlijk onder oproepkrachten?

Wat is een oproepkracht?
De kwalificatie van de oproepovereenkomst is afhankelijk van twee zaken:

  1. Hebben de partijen een vaste arbeidsomvang afgesproken?
  2. Heeft de werknemer recht op loon wanneer hij niet heeft gewerkt?

Wanneer beide vragen bevestigend worden beantwoord, is geen sprake van een oproepovereenkomst. Is het antwoord op een van de vragen nee? Dan is het wel een oproepovereenkomst. Dat betekent dat uitzendkrachten in Fase A van de ABU dus een oproepcontract hebben.

Minstens 4 dagen tevoren oproepen
Een werknemer met een oproepcontract moet minstens vier dagen van tevoren door de werkgever worden opgeroepen. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk minder dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan bij een bepaalde cao worden verkort tot één dag.

Voor een oproepkracht geldt overigens vanaf 1 januari dezelfde termijn: een aangenomen dienst moet minimaal vier dagen van tevoren worden geweigerd of afgezegd. Daarna geldt er een opkomstplicht.

Recht op een contract na 12 maanden
Als het oproepcontract twaalf maanden heeft geduurd, moet de werkgever de oproepkracht binnen één maand schriftelijk of elektronisch een aanbod doen voor een arbeidsovereenkomst met vaste arbeidsomvang. ​

Overgangsbepaling voor krachten die nu al langer dan 12 maanden werken

Per 1 januari 2020 gaat een overgangsbepaling gelden voor oproepkrachten die op dat moment al langer dan 12 maanden aan het werk zijn. Deze werknemers moeten binnen één maand nadat de WAB is ingegaan een aanbod voor een vaste arbeidsomvang ontvangen.

De inzet van oproepkrachten nú heeft dus gevolgen voor de hoogte van de vaste arbeidsomvang die u vóór 1 februari 2020 moet aanbieden. De oproepkracht is niet verplicht uw aanbod te accepteren.


Meer weten over de Wet Arbeidsmarkt in Balans?
Download hier de Whitepaper of maak een afspraak met een specialist!