Dossier WAB: ontslag en transitievergoeding

Dossier WAB: ontslag en transitievergoeding

Per 1 januari 2020 wordt het ontslagrecht aangepast. Ook de transitievergoeding ondergaat een aantal wijzigingen. In dit artikel staan de wijzigingen. En wat is die cumulatiegrond nou eigenlijk?

Nieuw in het ontslagrecht: de cumulatiegrond
Aan de huidige lijst met ontslaggronden (disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding etc.) wordt een ‘cumulatiegrond’ toegevoegd. Dat leidt ertoe dat ook een combinatie van omstandigheden bij elkaar opgeteld kan leiden tot ontslag. De rechter kan dan wel bepalen dat de transitievergoeding hoger uitvalt (tot maximaal 150%).

Recht op transitievergoeding vanaf dag 1
De belangrijkste wetswijziging met betrekking tot de transitievergoeding is dat het recht erop al ontstaat vanaf de eerste werkdag. De waarde van de transitievergoeding is 2,8% van het loon, gebaseerd op het opbouwrecht van een derde maandsalaris. Uiteraard komt de transitievergoeding alleen tot uitbetaling als de werkgever het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft genomen.

De hoogte van de vergoeding
De opbouw wordt voor iedereen een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Er wordt geen hogere transitievergoeding meer opgebouwd als een arbeidsovereenkomst langer dan tien jaar heeft geduurd.

Scholingskosten tellen mee
Scholingskosten die zijn gemaakt om een andere functie bij de werkgever uit te oefenen kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Hiermee wordt de bestaande regeling verruimd.

Compensatie voor kleine werkgevers bij bedrijfsbeëindiging 
Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.


Meer weten over de Wet Arbeidsmarkt in Balans?
Download hier de Whitepaper of maak een afspraak met een specialist!