Drie argumenten om uw medewerkers op te (blijven) leiden en ontwikkelen

Drie argumenten om uw medewerkers op te (blijven) leiden en ontwikkelen

Duurzame inzetbaarheid is de laatste tijd, en zeker nu tijdens deze coronacrisis, een hot item. Het investeren in het opleiden en ontwikkelen van medewerkers wordt een steeds belangrijker agendapunt. Waarom is dit nu zo ontzettend belangrijk? De volgende drie argumenten geven u het antwoord op deze vraag.

1. Talent aan boord houden
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat medewerkers de mogelijkheid tot leren en zich ontwikkelen belangrijk, zo niet het belangrijkste aspect vinden bij het kiezen van een werkgever. Een gebrek aan doorgroei- of ontwikkelmogelijkheden is daarentegen de nummer één reden om de huidige werkgever gedag te zeggen. Oftewel: leren en ontwikkelen, zowel op persoonlijk vlak of met een team, is mens eigen. Zodra dit op de een of andere manier niet meer gaat op zakelijk vlak, heeft dat impact. Zowel op de medewerkers, deze gaan zich dan vervelen tot zelfs een mogelijke ‘bore-out’, als de werkgever; de hoge verloopcijfers van de afgelopen jaren spreken dan veelal boekdelen.

2. Flexibel en breed inzetbaar zijn – continuïteit bedrijf waarborgen
Het is tijdens deze coronacrisis al te meer gebleken dat een brede inzetbaarheid ontzettend waardevol is. Daarmee borgt u als werkgever de continuïteit van uw organisatie. Helaas komt het voor dat er sprake is van een plotselinge uitval van werknemers. U kunt uw medewerkers daarom ook nooit over genoeg kennis en skills beschikken. Het kan altijd meer, en beter. De flexibele inzetbaarheid van uw werknemers zorgt ervoor dat uw medewerkers vaker ‘een brandje kunnen blussen’ voor een collega’s of zelfs het bedrijf. Dit is een positieve ontwikkeling; het zorgt voor een goede betrokkenheid. Het maakt werknemers inzichtelijk in hoeverre hun input wordt gewaardeerd en meetelt in de organisatie. Tenslotte is het daadwerkelijk kunnen toepassen van het brede kennisassortiment van de medewerker een uitstekende stimulans on zichzelf te blijven ontwikkelen.

3. Concurrentievoordeel behalen
Als er wordt gesproken over ‘leren en ontwikkelen’, denken sommige mensen direct aan intensieve cursussen, omscholing of coachingstrajecten die veel geld kosten. Dit kan natuurlijk altijd, maar een persoonlijke ontwikkeling of een ontwikkelcultuur kan ook worden gecreëerd door middel van allerlei kleine initiatieven. Waar moet u dan aan denken? Medewerkers stimuleren tot het lezen van artikelen of whitepapers, laten luisteren naar bepaalde webinars en podcasts, nieuwe technologieën laten ontdekken of de focus laten leggen op een gezonde gedragsverandering. Anno 2020 staat u als bedrijf enorm sterk ten opzichte van uw concurrentie als uw werknemers ‘outside-in’ kunnen denken en innovatieve ideeën uit de buitenwereld kunnen doorvoeren in uw organisatie.