Algemene voorwaarden Facebook Win Actie

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op de winactie op de Facebookpagina van Wiertz Personeelsdiensten. Door het liken van de Wiertz Personeelsdiensten Facebookpagina maakt de deelnemer kans op een iPhone 8 64GB, black, Simlock vrij. De specifieke voorwaarden betreffende de winactie zijn hieronder per onderdeel verklaard.

Algemene voorwaarden Facebook win actie

1. De organisator van deze wedstrijd is het bedrijf Wiertz Company in Kerkrade.
2. Er kan worden deelgenomen aan de winactie door op Facebook de Facebookpagina van Wiertz Personeelsdiensten) (hierna “Facebookpagina” of “Wiertz Personeelsdiensten Facebookpagina”) “vind-ik-leuk” te kiezen. Als tweede voorwaarde dient het iPhone win bericht gedeeld te worden in de periode februari 2019. De combinatie van deze twee voorwaarden zorgt voor deelname aan de winactie.
3. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
4. Deelname aan de winactie start op 6 februari 2019, sluitend 28 februari 2019 (23:59).
5. De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven  telefoonnummer, correspondentieadres of e-mailadres.
6. Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van het bedrijf Wiertz Company en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailaccount op op Facebook, welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.
7. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Indien dit zich voordoet is Wiertz Company gerechtigd een andere winnaar aan te wijzen.
8. De te winnen prijs bestaat uit 1 x iPhone 8 64GB, black, simlock vrij. De prijs is niet in te ruilen voor een geldbedrag of een andere prijs.
9. De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Wiertz Company is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
10. De prijs zal door Wiertz Company geleverd worden. Hierbij kan de prijs door de deelnemer in één van Wiertz Personeelsdiensten vestigingen worden afgehaald.
11. Wiertz Company zal uit alle deelnemers een gelukkige winnaar loten.
12. Wiertz Company bepaalt door middel van loting welke winnaar welke prijs krijgt. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd. De trekking van de prijzen geschiedt op vrijdag 1 maart 2019 op het Wiertz Company hoofdkantoor.
13. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. Wiertz Company mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld. Voor meer informatie over onze privacy policy raadpleegt u www.wiertz.com.
14. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Wiertz Company gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.
15. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar smc@wiertz.com.
16. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Wiertz Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
17. Wiertz Company is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.
18. Wiertz Company is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de prijs.
19. Wiertz Company is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
20. Wiertz Company is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Wiertz Company daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door Wiertz Company op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
21. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.
22. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt een e-mail sturen naar smc@wiertz.com. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Wiertz Company zal zo spoedig mogelijk reageren.

Alle rechten voorbehouden, Kerkrade februari 2019.

We werken aan één sterk merk…

Binnenkort lanceren wij onze nieuwe site!

diagram

We werken aan één sterk merk…

Binnenkort lanceren wij onze nieuwe site!

Ga verder naar de website