Flexibiliteit bieden onze verantwoordelijkheid

Flexibiliteit bieden onze verantwoordelijkheid

Zoals altijd is de arbeidsmarkt flink in beweging. Demografisch, als gevolg van de krapte die de komende decennia zal aanhouden. Daarnaast door technologische ontwikkelingen. En ten slotte op het gebied van regelgeving, waarmee de overheid probeert de markt voor zowel bedrijven als werknemers in goede banen te leiden.

Simpelweg doordat er elk jaar veel meer mensen met pensioen gaan dan dat er beginnen met werken, wordt de arbeidsmarkt steeds krapper. Er zijn meer vacatures dan werknemers. Om die reden moeten we ook arbeidsmigranten welkom heten en koesteren. Mede dankzij hen blijft onze economie draaien. Tegelijkertijd staat er bijna een miljoen mensen aan de kant. Hen activeren en ondersteunen zal ook een flinke bijdrage leveren. Een opdracht die we omarmen middels Wiertz Foundation.

Ook technologische ontwikkelingen hebben we nodig, om daar waar dat kan het werk efficiënter te maken, waardoor we met het lagere aantal potentiële werknemers toch de klus kunnen klaren. Dat vraagt overigens ook een flexibele mindset en een focus op competenties, omdat dankzij technologie er voortdurend banen zullen ontstaan die we voordien niet kenden. Niet de vacaturetekst met eisen uit het verleden zal nog leidend zijn, we zullen onherroepelijk steeds meer gaan kijken naar talent en ontwikkelmogelijkheden.

Tussen al die natuurlijke bewegingen poogt de overheid met behulp van verregaande regulering flex minder flex en vast minder vast te maken. Een ontwikkeling die ik toejuich en die tegelijkertijd maakt dat we goed moeten nadenken hoe die wens vorm te geven.
Ik zie daarin een belangrijke rol voor bedrijven als het onze. Met het bieden van flexibiliteit aan onze huidige en toekomstige klanten. En tegelijkertijd met het bieden van zekerheid aan medewerkers die namens ons bij die klanten aan de slag gaan. Dat betekent continu ontwikkelen van medewerkers, samen met klanten vooruitdenken, partnerships aangaan op maatschappelijk vlak. En verantwoordelijkheid nemen door alle partijen.

Wiertz Company kan, dankzij haar combinatie van omvang en wendbaarheid, optimaal inspelen op de immer wisselende omstandigheden. Onze status van familiebedrijf, met een blik op de lange termijn en een nu al voor de volgende generatie geborgd aandeelhouderschap, maakt ons uniek en geeft forse slagkracht. Zo brengen we onze klanten verder, helpen we onze flexcollega’s vooruit en tonen we doorlopend onze maatschappelijke betrokkenheid. Daar doen we jaarlijks verslag van in een zorgvuldig samengesteld Sociaal Jaarverslag. De nieuwste versie is weer beschikbaar. Wilt u een exemplaar bestellen, vraag het dan aan via info@wiertz.com. We sturen het u graag toe. Wellicht om in de eindelijk weer aanwezige voorjaarszon eens rustig door te bladeren.