Gecertificeerd ABU-lid

Wiertz Personeelsdiensten beschikt over alle vereiste vergunningen in verband met arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van personeel. Wij zijn ABU-lid, voldoen aan het keurmerk van Stichting Normering Arbeid en zijn gecertificeerd in NEN4400-1 en VCU.

ABU lidmaatschap

Wiertz Personeelsdiensten is lid van De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). De ABU is ruim 50 jaar (sinds 1961) dé belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. Met zo’n 500 leden – variërend van grote, middelgrote tot kleine uitzendondernemingen – vertegenwoordigt de brancheorganisatie circa 65 procent van de markt. Daarmee is de ABU de grootste en toonaangevende werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche.

Leden van de ABU maken onderscheid in de arbeidsmarkt. Er zijn veel uitzendondernemingen die op commerciële basis arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland. Slechts een deel daarvan is aangesloten bij de ABU. Een ABU-lid voldoet aan hoge kwaliteitseisen, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, veiligheid op de werkvloer en gedragsregels. Daardoor hebben opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat zij periodiek worden gecontroleerd is kwaliteit continu gewaarborgd.

NEN 4400-1

NEN 4400-1 bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen en van (onder)aannemers om vast te stellen dat deze zo zijn ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan.

De verplichtingen uit arbeid, bedoeld in NEN 4400-1, zijn: de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen, omzetbelasting, het administreren van identificatiedocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

 

VCU

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid. Het is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem. VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Die bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.

Erkenning werken in België en Duitsland

Om in België te mogen werken heeft elke Nederlandse organisatie de verplichting  een erkenning voor het werken in België in bezit te hebben. Door deze erkenning tonen wij aan volgens de juiste Belgische wet en regelgeving te werken en de correcte afdrachten hiervoor te doen. Daarnaast regelen wij met de Duitse uitzendvergunning, de Arbeitnehmenüberlassungsgenehmigung (AÜG) alle zaken wanneer u buitenlandse medewerkers op Duits grondgebied aan het werk wilt zetten en toch het gemak van een Nederlandse zakenpartner wilt houden.

IDChecker

Wij vinden een goede administratie essentieel. Een goed en compleet personeelsdossier is een belangrijk onderdeel van onze administratie. Daarom zijn wij ook IDChecker gecertificeerd en controleren met IDChecker documenten op echtheid, of het document niet verlopen is en of de juiste documenten aanwezig zijn om in Nederland te mogen werken.

HR Specialist CAO en Regelgeving

Met onze HR Specialist CAO en Regelgeving kunnen wij u en onze krachten nog beter van dienst zijn. Onze specialist zorgt samen met onze kantoren dat we alle regels rondom CAO en wetgeving naadloos volgen. Desgewenst komt hij graag naar u toe om ingewikkelde regelgeving begrijpelijk te maken.