Grenzeloos denken

Grenzeloos denken

-Welkom in Nederland-

Werkgevers in Nederland zijn het er bijna allemaal over eens: de buitenlandse werknemers zijn een onmisbare schakel in onze arbeidsmarkt. Vele bedrijven benutten de voordelen van bijvoorbeeld hard werkende Polen of vakkundige Duitsers. Echter één probleem: de voorraad raakt op!

Sinds 1 mei zijn de grenzen open en kunnen Poolse arbeidskrachten ook in Duitsland terecht, net nu wij ze het hardst nodig gaan hebben. Duitsland kent namelijk een soortgelijk probleem als het onze. Ook zij hebben een tekort aan expertise en specialistische vakkrachten. Toch wordt ons buurland langzamerhand steeds vaker verkozen boven het onze. Dit heeft met name te maken met onze afnemende tolerantie, terwijl Duitsland met armen open op ze staat te wachten. Op zijn Duits gezegd: ‘Schade’.

Minister Kamp ziet de uitvloeiing van de Polen en Duitsers juist als kans om de Nederlandse werklozen aan het werk te zetten. Dat is zeker zo, echter het activeren van deze arbeidsmarkt kan niet in snel tempo gebeuren. Het biedt dus geen directe oplossing voor de vraag die heerst bij werkgevers. Ook de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) kijkt hier kritisch tegenaan. Directeur van ABU, Aart van der Gaag, geeft aan: ‘Houden wat we hebben. Er ontstaan overal tekorten op de arbeidsmarkt. Als we voldoende handen aan het bed willen hebben en onze economie draaiende willen houden, moeten we vooral geen hek om Nederland bouwen. We moeten het alleen fatsoenlijk doen. Laten we weer wat gastvrijer worden, zeker voor mensen die hier komen om keihard te werken. We mogen dus best wel wat vriendelijker tegen de Polen zijn.’

Dhr. Van der Gaag heeft wat dat betreft zeker een punt. Laten wij nu alvast beginnen met het uiten van waardering die hardwerkende buitenlandse krachten verdienen. Zaak is nu juist om de zesduizend malafide uitzendbureaus in Nederland hard aan te pakken die in zekere zin voor de tolerantiedaling verantwoordelijk zijn. Zij zorgen er inmiddels voor dat iedere werknemer uit de gehele wereld in ons land terecht kan, vaak uitgebuit en onder slechte arbeidsomstandigheden. Laten we dus vooral kritisch zijn op wie we aan het werk zetten, maar ons dan niet beperken door de grenzen te sluiten. Sommige oplossingen vergen nou eenmaal grenzeloos denken…

Welkom in Nederland!