Het gebruik van WhatsApp en de eventuele juridische gevolgen

Het gebruik van WhatsApp en de eventuele juridische gevolgen

Nederland kent momenteel meer dan 12 miljoen WhatsApp-gebruikers. Ruim 9 miljoen maakt dagelijks gebruik van de app. Tegenwoordig communiceren ook steeds meer organisaties en instellingen via WhatsApp. Het komt dus ook wel eens voor dat er zakelijke afspraken via WhatsApp tot stand komen of dat er contracten worden opgezegd. De grote vraag is: kan dit juridisch gezien?

Contracten afsluiten via WhatsApp
Het Nederlandse contractenrecht zegt dat overeenkomsten tot stand komen door aanbod en acceptatie. Contracten zijn in principe vormvrij. Dat wil zeggen: een aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk, of met een gebaar (bijvoorbeeld een handgebaar op een veiling) worden geaccepteerd. Zodoende kan zich een contract normaal gesproken ook via WhatsApp voltrekken.

Overeenkomsten opzeggen via WhatsApp
Naast het afsluiten van overeenkomsten, kunnen contracten ook worden opgezegd via WhatsApp. Er zijn in het arbeidsrecht verschillende voorbeelden bekend van zaken waarin de rechter een (al dan niet in een opwelling) verzonden WhatsApp-bericht als een rechtsgeldige opzegging zag. Er moet dan wel worden opgemaakt dat de berichten ondubbelzinnig en duidelijk zijn, ze de andere partij hebben bereikt en/of de wederpartij daadwerkelijk weet dat het om een opzegging gaat.

Conclusie
Kortom: het is belangrijk om te weten met wie u communiceert via WhatsApp. Houd er rekening mee dat alles wat u schrijft in principe tegen u kan worden gebruikt. Voor u er erg in heeft, is er een toezegging door u als werkgever worden gedaan en zit u ergens aan vast. Of heeft u bijvoorbeeld een contract van een medewerker opgezegd en kunt u niet meer terug. Maar… in sommige situaties kunt u er als werkgever misschien juist voordeel uit halen.