Het nieuwe kabinet en de flexmarkt: wat is er al bekend?

Het nieuwe kabinet en de flexmarkt: wat is er al bekend?

Het nieuwe kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie is van plan een aantal wijzigingen aan te brengen in de flexmarkt. Wat weten we inmiddels van de voornemens van Rutte III?

Wet DBA op de schop
Het kabinet wil opdrachtgevers meer zekerheid bieden bij het inschakelen van ZZP’ers. Zo komt er een online ‘opdrachtgeversverklaring’, die vooraf duidelijkheid en zekerheid moet bieden over de inhuur van zzp’ers. Daarnaast zegt het nieuwe kabinet dat de term ‘gezagsverhouding’ zal worden verduidelijkt in de wet. Rutte III geeft aan de eerste periode na de invoering van de opdrachtgeversverklaring terughoudend te zijn met controles en eventuele boetes.

Ketenbepaling: van 2 jaar naar 3 jaar
Het moet aantrekkelijker worden voor werkgevers om medewerkers vast in dienst te nemen. De kortere ketenbepaling uit de Wet Werk en Zekerheid wordt dus weer teruggedraaid. Werkgevers hoeven straks pas weer na drie jaar een vast contract aan te bieden, in plaats van twee jaar. De redenering hierachter is dat werkgevers eerder een aansluitend vast contract aanbieden na drie jaar tijdelijke contracten dan na twee jaar.

Minimumuurtarief zzp’ers
Het  minimumuurtarief voor zzp’ers zal tussen de 15 en 18 euro liggen. Wie minder verdient, wordt niet meer als zelfstandige beschouwd en dat heeft tot gevolg dat de Belastingdienst de arbeidsrelatie als een dienstverband aan zal merken. De opdrachtgever wordt dan gezien als werkgever en moet dus sociale premies gaan afdragen.

Ontslagrecht wordt versoepeld
Het nieuwe kabinet gaat het ontslagrecht versoepelen. Het zou nu te ingewikkeld voor werkgevers zijn om een werknemer te ontslaan. Het wordt voor werkgevers makkelijker verschillende redenen aan te dragen voor ontslag. Daar staat dan tegenover er fors hogere ontslagvergoedingen kunnen worden toegekend door de rechter. Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een ontslagvergoeding. Dat is momenteel pas het geval na twee jaar.

Payrolling inperken
Het nieuwe kabinet wil payrolling aan banden leggen, meldt het Financieel Dagblad. De mogelijkheden voor payrolling zouden worden beperkt en het inhuren van personeel via payrollconstructies moet minder aantrekkelijk worden.

Uitzendkrachten krijgen meer rechten
Het Financieel Dagblad meldt dat het nieuwe kabinet voornemens is uitzendkrachten meer rechten te bieden op het gebied van sociale zekerheid. Dit zou uitzendkrachten duurder maken voor inleners. Wat dit precies inhoudt, is ook nog niet duidelijk.

Bron: RTL4 en Flexmarkt.nl