Het nut en de noodzaak van een cao

Het nut en de noodzaak van een cao

In de meeste gevallen is er een cao van toepassing op veel werknemers en werkgevers. Een cao wordt vaak gezien als een te groot boekwerk met te veel informatie. In een cao staan belangrijke zaken waar zowel de werkgever als werknemer wel eens voordeel uit kan halen. Hieronder staan zes van de meest voorkomende zaken die voorbijkomen in een cao.

1. Loonstijgingen en toeslagen
Veel werknemers en werkgevers hebben er geen weet van dat loonstijgingen en toeslagen vastgelegd kunnen worden in een cao. Bekijk dit even goed!

2. Dertiende maand of eindejaarsuitkering
Het komt wel eens voor dat er een dertiende maand of eindejaarsuitkering onderdeel uitmaakt van de cao, maar dat u er als werkgever voor kiest om deze vervolgens niet uit te betalen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, daar zijn zwaarwegende redenen voor nodig om daar van af te wijken.

3. Loondoorbetaling tijdens ziekte
Tijdens ziekte dient u als organisatie uw werknemer 70% van het loon door te betalen. Er zijn echter cao’s die gebruikmaken van een afbouwregeling, waardoor een werknemer mogelijk langer recht heeft op een hoger loon tijdens ziekte.

4. Opzegtermijn
In een cao kan een afwijkende opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Het zou zomaar kunnen dat de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet zo snel eindigt als dat hij/zij zelf zou willen. Met als gevolg dat de medewerker mogelijk schadeplichtig is als hij er toch voor kiest om eerder te stoppen met werken. Als werkgever is het van belang om samen met de werknemer goed te kijken welke termijn van toepassing is. Daarmee voorkomt u onnodig gedoe en de werknemer in kwestie een geldboete.

5. Werktijden
Het klinkt als een cliché, maar een baan kan het een en ander van werknemers vragen. In dat geval biedt de cao van uw werkgever u bescherming. Hierin staat dan bijvoorbeeld hoeveel uren een werknemer maximaal (achter elkaar) mag werken, maar ook staat er in hoeveel rustmomenten medewerkers hebben en de duur daarvan.

6. Extra verlofdagen
Sommige cao’s beschikken over extra verlofdagen. Denk hierbij aan extra verlof op een feestdag of vanwege een leeftijd of gebeurtenis (huwelijk, geboorte, overlijden of verhuizen).

Er is geen cao. Wat nu?
Het is geen abc’tje dat er altijd sprake is van een cao. Als er geen cao is waar u als werkgever gebruik van maakt, zijn de regels met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden terug te vinden in de wet, en is er eventueel een bedrijfsreglement opgesteld waarin de individuele arbeidsovereenkomst staat.