Hoe bereik je een goede samenwerking?

Hoe bereik je een goede samenwerking?

Bij bijna elk beroep moet je samenwerken met collega’s, maar dat is lang niet altijd makkelijk. Met deze tips weet jij hoe je kan zorgen voor een goede samenwerking!

1. Maak contact met je collega’s
Begin niet meteen over het project waar jullie samen aan gaan werken. Bouw een band op met de collega’s waarmee je samenwerkt, ook op persoonlijk gebied. Zo leer je elkaar beter kennen en weet je wat je aan elkaar hebt.

2. Voorkom miscommunicatie
Worden er veel verschillende dingen besproken tijdens een bijeenkomst? Ga na of iedereen snapt wat er gezegd wordt en wat de bedoeling is. Zo voorkom je dat later blijkt dat iemand niet wist wat zijn taak was. En nog belangrijker; je voorkomt conflicten.

3. Durf feedback te geven, maar zeker ook te ontvangen
Feedback geven op een collega is meestal erg makkelijk, maar denk eraan om niet steeds en alleen negatieve feedback te geven. Geef iemand ook eens een compliment over zijn werk! Als jij anderen feedback kunt geven, mogen anderen jou ook feedback geven. Ontvang je feedback altijd open en wordt niet boos als je het ergens niet mee eens bent.

4. Heldere doelstellingen opstellen
Streven naar een bepaald resultaat geeft de groep zijn identiteit. Zorg dat doelstellingen helder zijn en dat iedereen weet waar ze te vinden zijn. Zo weet iedereen waar jullie zo hard voor werken.

5. Wederzijds respect
Ieder teamlid heeft zijn eigen sterke en zwakke punten en brengt zijn eigen deskundigheid mee. Weet wat iemand talenten en beperkingen zijn en respecteer dit. In jullie samenwerking hebben jullie elkaar hard nodig, dus waardeer de ander.