Hoe blijft u een aantrekkelijke werkgever?

Hoe blijft u een aantrekkelijke werkgever?

De krapte op de arbeidsmarkt spreidt zich breder uit. In steeds meer beroepsgroepen melden werkgevers een tekort aan geschikt personeel. Wat kunt u als werkgever doen om ook in de toekomst aantrekkelijk genoeg te blijven? De volgende vier tips helpen u daarbij.

1. Laat medewerkers in zichzelf investeren
Het is belangrijk om medewerkers de mogelijkheid te geven om zich om of bij te laten scholen. Continu blijven leren is tegenwoordig essentieel. Waarom zou je bijvoorbeeld alleen in de eerste jaren van je carrière hoger onderwijs volgen, terwijl je daarna nog decennialang mee moet op de arbeidsmarkt. Enthousiasmeer medewerkers dat het loont om in zichzelf te investeren of om zich om te laten scholen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: als werkgever krijgt u enerzijds meer skills tot uw beschikking waar u die in eerste instantie tekort kwam, anderzijds biedt u uw werknemers de gelegenheid om eventueel van functie te veranderen.

2. Bied flexibiliteit in overeenkomsten
De weinig flexibele invulling van contracten is een veelgehoord bezwaar in de huidige arbeidsmarkt. Werknemers zijn daardoor niet meer in de gelegenheid om andere uren te werken of andere professionele interesses buiten het werk uit te oefenen. Als organisatie scoort u veel punten als u deze flexibiliteit in uw overeenkomsten juist wél weet te bieden.

3. Stimuleer verandering en intrinsieke motivatie
Naast dat uw medewerkers moeten weten wat er allemaal mogelijk is binnen uw bedrijf, moeten ze zich hierin bovenal gesteund voelen. Als een werknemer over een zodanige intrinsieke motivatie beschikt dat hij op een gegeven moment nieuwe vaardigheden wil leren of andere interessegebieden wil ontdekken, is de kans voor u als organisatie bedrijf groter om langer van deze ervaring en expertise te genieten.

4. Bedenk creatieve oplossingen
Wees creatief. Dit kan op verschillende manieren. Hoe? Bied bijvoorbeeld stageplekken aan aan oudere werknemers of faciliteer thuiswerken voor medewerkers die thuis nog andere verplichtingen hebben. Dit soort creatieve oplossingen kunnen er voor zorgen dat uw werknemerspool op meerdere wijzen wordt vergroot.